Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité

Descurainia artemisioides

Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se jen na severozápadě ostrova Gran Canaria.

Ekologie: Roste na přistíněných skalách a na svazích strmých roklí, v nadmořských výškách zhruba od 400 do 600 m.

Popis: Polokeř dosahující výšky okolo 50 cm. Listy jsou 2krát zpeřené, se 6–10 páry úkrojků, které jsou až 3 mm široké, eliptické až kopisťovité, tupé, šedozeleně chlupaté. Květenství je terminální, hroznovité; květy jsou 4četné, kališní lístky kopinaté, 3–4 mm dlouhé, korunní lístky jsou obvejčité, 5–6 mm dlouhé, nehetnaté, na vrcholu zaokrouhlené, žluté. Plodem je šešule, zhruba s 20 semeny.

Poznámka: Na Kanárských ostrovech roste celkem sedm druhů úhorníků, všechny jsou místními endemity. Na ostrově Gran Canaria rostou jen dva, kromě zde představovaného je to ještě Descurainia preauxiana s listovými úkrojky jen čárkovitými, zelenými. Až čtyři druhy bychom našli na největším z těchto ostrovů, tedy na Tenerife (např. Descurainia bourgaeana).

Descurainia artemisioides
Descurainia artemisioides
Descurainia artemisioides
Descurainia artemisioides

Fotografováno dne 15. 5. 2019 (Dánsko, Kodaň, Statens Naturhistoriske Museum, Botanisk Have).