Syn.: Desfontainia chilensis C. Gay, Desfontainia hookeri Dun., Desfontainia ilicifolia Phil., Desfontainia novemdentata Gand.
Čeleď: Columelliaceae D. Don

Desfontainia fulgens

Rozšíření: Rod Desfontainia byl revizí z roku 1969 označen za monotypický, k jedinému druhu Desfontainia spinosa byly tehdy přiřazeny dříve samostatné druhy, včetně valdivianského druhu Desfontainia fulgens, který je jistě zachycen na našich fotografiích. Při tomto velmi širokém pojímání by areál druhu Desfontainia spinosa sahal od středoamerické Kostariky až po mys Horn v nejjižnější části Jižní Ameriky. Nicméně pokud druh Desfontainia fulgens přeci jen oddělíme, pak jeho areál zahrnuje jen jihozápad Jižní Ameriky, přesněji centrální a jižní Chile, k tomu rovněž sousední provincie Argentiny (od provincie Neuquén na severu až po provincii Santa Cruz a Ohňovou zemi na jihu). Druh Desfontainia spinosa je potom v tomto užším pojetí zřejmě výhradně peruánský (odtud byl i popsán), v oblasti od Kostariky po Bolívii se vyskytuje ještě druh Desfontainia splendens.

Ekologie: Zde zobrazené exempláře, které jistě lze přiřadit k druhu Desfontainia fulgens, rostly jako podrostová dřevina ve vlhkých valdivianských lesích a v křovinaté vegetaci, společně například s druhy Nothofagus betuloides a Drimys winteri, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1200 m.

Desfontainia fulgens

Popis: Keř dosahující výšky 100–200(–300) cm, s borkou šedou až hnědou. Listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, eliptické až široce obvejčité, 25–55(–80) mm dlouhé a 20–40(–60) mm široké, na bázi klínovité, po každém okraji se 2–5 trnitými zuby, na líci tmavě zelené, lesklé, na rubu světlejší. Květy vyrůstají většinou jednotlivě na stopkách až 15 mm dlouhých, jsou nicí, kališní cípy jsou kopinaté až eliptické, 6–11 mm dlouhé a až 4 mm široké, tupé nebo zašpičatělé, lysé, po okraji často brvité; koruna je úzce trubkovitá, šarlatově červená nebo načervenale žlutá či oranžová, někdy se žlutými špičkami, trubka je 15–40 mm dlouhá, cípy jsou vejčité, 6–10 mm dlouhé; nitky tyčinek jsou jen 1–2 mm dlouhé, prašníky 5–7 mm dlouhé, čnělka je 10–40 mm dlouhá. Plodem je dužnatá kulovitá bobule dosahující průměru až okolo 10 mm.

Poznámka: V současnosti bývají rozlišovány tři druhy (POWO 2019), všechny pocházejí ze západu Jižní Ameriky, druh Desfontainia splendens zasahuje až do středoamerické Kostariky. René L. Desfontaines, na nějž odkazuje rodové jméno, byl francouzský botanik.
Jihoamerická čeleď Columelliaceae zahrnuje patrně jen dva rody a celkově zhruba osm druhů.

Desfontainia fulgens
Desfontainia fulgens
Desfontainia fulgens

Fotografovala Věra Svobodová, dne 23. 3. 2019 (Chile, reg. Araucanía, Parque nacional Huerquehue).