Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus alpinus
Rozšíření: Endemit severovýchodních Alp. U nás se jen vzácně pěstuje na skalkách.
Ekologie: Roste na výslunných vápencových skalách, sestupuje i na travnaté, avšak vždy kamenité, a tedy vysychavé stráně v pásmu od hor až do alpínského stupně – do 2 400 m n. m.
Popis: Vytrvalá bylina, lodyha přímá, 5–10 cm vysoká, jednokvětá, listy kopinaté, lesklé. Koruna květu růžová s nachovou kresbou a bílými tečkami kolem středu, plátky jsou nepravidelně zubaté.
Poznámka: V kultuře je tento druh velice vyhledáván, je však poměrně choulostivý a krátkověký. Bývá sázen na místa dobře propustná a odkloněná od slunce. Ani při dobré péči však jeho kultivace není v nížších polohách často úspěšná. Pěstuje se také řada kultivarů tohoto druhu.
Ohrožení a ochrana: Hvozdík alpínský patří k symbolům evropské vysokohorské květeny, v Rakousku patří k chráněným druhů.
Dianthus alpinusDianthus alpinus
Dianthus alpinus
Fotografováno ve dnech 19. 6. a 18. 8. 2004 (Rakousko, Raxalpe).