Syn.: Dianthus attenuatus Xatard ex Walp., Dianthus brachyanthus Boiss., Dianthus pungens J. Gay ex Boiss., Dianthus subacaulis subsp. brachyanthus (Boiss.) P. Fourn., Dianthus subacaulis subsp. cantabricus (Font Quer) Laínz, Dianthus subacaulis subsp. nivalis (Willk.) Malag.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus pungens subsp. brachyanthus
Rozšíření: Areál zabírá větší část Španělska (s výjimkou západu) a zasahuje do pohoří Rif v Maroku; příbuzné poddruhy hvozdíku Dianthus pungens se vyskytují také v jižní Francii.
Ekologie: Roste na pastvinách a na křovinatých svazích, typicky na mělkých kamenitých půdách; vůči substrátu je indiferentní. Obvykle roste v nadmořských výškách 500–3400 m.
Dianthus pungens subsp. brachyanthus
Popis: Vytrvalá trsnatá rostlina, dorůstá výšky 2–25(–35) cm; lodyhy jsou jednoduché, přímé nebo vystoupavé, na bázi drsné. Listy jsou vstřícné, čárkovité až čárkovitě kopinaté, 0,5–1,5(–2,5) cm dlouhé a 0,8–2 mm široké, tuhé, sivé, na okraji drsné, na vrcholu špičaté nebo tupě špičaté. Oboupohlavné květy jsou ve volných vidlanech nebo jednotlivé na koncích větví; podkališní listence jsou 4, zdéli 1/3–1/2 kalicha, obvejčité nebo široce obvejčité, na vrcholu uťaté a s kratičkým hrotem; kalich je 0,6–1,3 cm dlouhý, s dosti krátkými, vejčitými, 1,5–2,5 mm dlouhými, tupými nebo tupě špičatými zuby; korunní lístky jsou nehetnaté, s čepelí 3–6 mm dlouhou, drobně vroubkovanou nebo až téměř celokrajnou, obvykle na líci růžovou a na rubu světlejší; tyčinek je 10; semeník srůstá ze 2 plodolistů. Plodem je tobolka, z kalicha příliš nevyčnívá.
Dianthus pungens subsp. brachyanthus
Dianthus pungens subsp. brachyanthus
Fotografovala Věra Svobodová, dne 16. 5. 2017 (Španělsko, Andalusie).