Syn.: Tunica carthusianorum (L.) Scop., Dianthus carthusianorum L. subsp. eu-carthusianorum Hegi
Česká jména: karafiat slzyčka (Presl 1819), hvozdík slzička (Opiz 1852), hvozdík kartouzek, planý karafiát, slzičky P. Marie (Sloboda 1852), kartouzek, slzičky (Čelakovský 1879), hvozdík kartouzek (Polívka 1912, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: klinec pošvatý (Reuss 1853), klinček kartuziánsky (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum

Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum

Rozšíření: Centrum areálu druhu se nachází ve střední Evropě, na západě zasahuje až do Pyrenejí (ostrůvkovitě i na severu Španělska), na jihu po střední Itálii, na východě po Bělorusko, Srbsko a Rumunsko, na severu po polské Pobaltí (druhotně i v Dánsku). Zavlečen do některých oblastí Severní Ameriky. U nás se vyskytuje popisovaný nominátní poddruh hojně v teplejších oblastech Čech, na jižní a východní Moravě je vzácnější, v Předšumaví a jihočeských pánvích je velmi vzácný.
Ekologie: Roste na výslunných skalách a svazích, na suchých trávnících, skalních stepích a v lesních lemech, v pásmu od nížin do podhůří. Kvete od června do září.
Popis: Vytrvalá bylina, (5–)15–60 cm vysoká. Lodyha je vystoupavá až přímá, nevětvená, lysá nebo v dolní části chlupatá. Listy jsou čárkovité až čárkovitě kopinaté, pochvy jsou válcovité, 8–16 mm dlouhé. Květenství je strboulovité, 2–10(–15)květé, volné, podkališní listence jsou vejčité nebo obvejčité, dlouze osinaté, světlehnědé až tmavohnědé, kalich je trubkovitý, lysý, až 15 mm dlouhý, čepel korunních lístků je klínovitá, nahoře nepravidelně zubatá, až 12 mm dlouhá, červená. Plodem je tobolka.
Poznámka: Druh Dianthus carthusianorum je značně variabilní, na území Česka se rozlišují celkem čtyři poddruhy. Kromě popisovaného nominátního poddruhu je to ještě pouze na Moravě rostoucí D. c. subsp. latifolius, jen na hadci najdeme velmi vzácný D. c. subsp. capillifrons a D. c. subsp. sudeticus je úzce endemickým poddruhem Hrubého Jeseníku.
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
Fotografováno dne 3. 7. 2007 (Lounské středohoří, Raná).