Syn.: Dianthus giganteus subsp. haynaldianus (Borbás) Tutin, Dianthus giganteus subsp. subgiganteus (Borbás ex Formánek) Hayek, Dianthus haynaldianus Borbás, Dianthus intermedius Boiss., nom. illeg., Dianthus subgiganteus Borbás ex Formánek
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus giganteus
Rozšíření: Druh Balkánského poloostrova, na severu jeho areál zasahuje až do Chorvatska, Srbska a Rumunska, na jihu do severního Řecka. Dříve bylo v rámci druhu rozlišováno asi šest poddruhů, v současnosti se jejich počet ustálil na čtyřech: užší listy a kratší kalichy než nominátní poddruh mají Dianthus giganteus subsp. banaticus, který najdeme v Rumunsku a Srbsku, a D. g. subsp. croaticus ze severozápadu Balkánu, ještě užšími a nezřídka dokonce i stočenými listy se vyznačuje D. g. subsp. vandasii z Bulharska a jižního Rumunska. Jako zplanělý bývá tento druh hvozdíku uváděn i ze západní Evropy (např. Belgie a Německo).
Ekologie: Roste na suchých trávnících, ve stepích i na křovinatých stráních, v lesních lemech a na lesních světlinách. Sekundárně se objevuje dokonce na uhelných haldách. Kvete od června do září.
Popis: Poměrně statná vytrvalá bylina s lodyhou vystoupavou až přímou, až 100 cm dlouhou, často ojíněnou. Listy jsou čárkovité, 0,5–8 mm široké, ploché (subsp. vandasii i stočené), nejširší u středu listu, zašpičatě, pochvy jsou válcovité, svou délkou několikrát přesahují průměr stonku. Květenství je strboulovité, mnohokvěté, podepřené párem úzce kopinatých listenů; podkališní listence dosahují zhruba poloviny délky kalicha, jsou vejčité, špičaté až zašpičatělé nebo osinaté, nahnědlé; kalich je trubkovitý, (8–)17–22 mm dlouhý a (2–)3–4 mm široký, nachový, korunní lístky jsou klínovité, po okraji zubaté, nachové. Plodem je tobolka.
Záměny: Poměrně podobný je i u nás se vyskytující hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum). Ten však bývá obvykle o dost nižší (D. giganteus je až k metru vysoký, kartouzek dosahuje sotva 50 cm výšky), jeho listy jsou užší (D. giganteus je má až 8 mm široké, kartouzek zhruba 5 mm široké), květenství kartouzku mívají i menší počet květů (D. giganteus mívá vždy více než 4 květy), navíc podkališní listence má D. giganteus zřetelněji postupně se k vrcholu zužující.
Využití: Poměrně pěkný hvozdík, mnohokvětými hlávkami i svou výškou dosti nápadný, může být vysazován i v zahradách střední Evropy. Úniky z kultury stojí pravděpodobně i za jeho sekundárním výskytem v západní části našeho kontinentu.
Dianthus giganteus
Dianthus giganteus
Dianthus giganteus
Fotografováno dne 26. 7. 2018 (Německo, Berlín, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin).