Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Dianthus glacialis
Rozšírenie: Európsky taxón vyskytujúci sa v dvoch poddruhoch. Dianthus glacialis subsp. glacialis je známy iba z Východných Álp, kde sa vzácne vyskytuje vo Švajčiarsku, Taliansku a Rakúsku. Karpatské populácie sú priraďované k poddruhu Dianthus glacialis Haenke subsp. gelidus (Schott et al.) Tutin. Výskyt je obmezený iba na slovenské a poľské Tatry a rumunské Južné Karpaty. Podľa niektorých autorov sú k druhovymenovanému poddruhu priraďované iba rastliny z Rumunska.
V Českej republike nerastie, na Slovensku iba v Tatrách od Západných po Belianske.
Dianthus glacialis
Ekológia: Klinček ľadovcový sa vyskytuje od subalpínskeho do alpínskeho (subniválneho) stupňa v kamenistých, vysokohorských nízkobylinných, nezapojených porastoch, v skalných štrbinách a sutinách. Uprednostňuje vápencový podklad (vo Vysokých a Západných Tatrách mylonity), často vyfukované miesta bez snehovej pokrývky, na skeletnatých, priepustných pôdach. Kvitne od júla do augusta.
Dianthus glacialis

Dianthus glacialis

Opis: Trváca, trsnatá rastlina s početnými sterilnými výhonkami. Výška 1–5 cm. Byľ s 1–2 pármi listov a s 1(–3) kvetmi. Listy trávovozelené, čiarkovité, 1-žilové, tupé, na okrajoch holé, dlhé 2–5 cm. Podkališné listene 2–4, na konci dlho špicato pretiahnuté, dlhšie ako kalich. Kvety mäsovočervené, až 15 mm v priemere, kalich dlhý 12–15 mm, rúrkovitý, korunné lupienky s lupeňom dlhé 5–7 mm, vpredu drobno zubaté. Plod je tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Ako mnoho iných vysokohorských druhov je menej ohrozený ľudskou činnosťou, populácie popri turistických chodníkov ohrozuje zošľap a erózia. Môže byť ako obľúbená skalnička vykopávaný skalničkármi do záhrad. Na Slovensku je zaradený medzi zákonom chránené, menej dotknuté druhy (LC). Chránený i v Poľsku a Švajčiarsku.
Poznámka: Jedna z našich najkrajších vysokohorských rastlín, obľúbená alpínka.
Dianthus glacialis
Foto: 14. 8. 2004, 7. 7. 2006, 5. 9. 2006 a 29. 7. 2008 (Slovensko, Vysoké a Belianske Tatry).