Syn.: Dianthus pindicola Vierh.
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Dianthus haematocalyx subsp. pindicola
Rozšírenie: Severný Pindos – Dhouskon, Zigos, Katara, Mavrouni, Milea, Pirostia, Tsouka Arosia, Smolikas, Voion, Gramos, Lingos a priľahlá časť južného Albánska. Celkový areál druhu zaberá stredné a severné Grécko, južné Albánsko a juhozápadné Macedónsko.
Ekológia: Skalnaté miesta, často vyfúkavané hrebene, od 1400 do 2500 m, na vápencoch, pieskovcoch, ale prevažne na serpentinitoch. Kvitne v júli až septembri.
Dianthus haematocalyx subsp. pindicola
Opis: Husto trsnatá, vankúšovitá bylina vysoká 1–6 cm, stonky jednokveté. Listy do 15 mm dlhé, úzko eliptické až kopijovité, pichľavé. Podkališné listene dosahujú 2/3 dĺžky kalicha. Kalich 12–19 mm dlhý. Plátky korunných lístkov 7–11 mm dlhé, ružovopurpurové.
Zámeny: Má ešte ďalšie tri poddruhy s dobre vyhranenými areálmi, nominátny D. h. subsp. haematocalyx je voľne trsnatý, s listami 15–40 mm dlhými a subsp. ventricosus Maire et Petitm. s podobným vzrastom ako subsp. pindicola sa od oboch líši bledoružovými kvetmi. Tretí poddruh D. h. subsp. pruinosus (Boiss. et Orph.) Hayek je známy iba z nižších polôh neďaleko obce Pilion.
Dianthus haematocalyx subsp. pindicola
Dianthus haematocalyx subsp. pindicola
Dianthus haematocalyx subsp. pindicola
Foto: 22. a 26. 7. 2012 (Grécko, Smolikas).