Syn.: Dianthus balbisii subsp. knappii (Pant.) Peruzzi et Uzunov, Dianthus liburnicus var. knappii Pant.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus knappii
Rozšíření: Velmi malý areál se nachází na Balkánském poloostrově na pomezí Bosny a Hercegoviny a Černé Hory.
Ekologie: Stanovištěm jsou suché výslunné skalnaté a křovinaté svahy v horách.
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina dorůstající výšky až 40 cm; lodyhy jsou četné, jemně pýřité. Listy jsou vstřícné, přisedlé, čárkovitě kopinaté, s 5–7 žilkami, přičemž střední je silněji vyniklá; srostlá část bází listů vytváří pochvu, která je asi třikrát delší než je průměr lodyhy. Na vrcholu lodyhy bývají obvykle 2 mnohokvěté svazečky; vnější listeny pod květy jsou bylinné, vnitřní víceméně blanité; podkališní listence jaou vejčité, se zelenou osinkou dlouhou asi jako kalich; kalich je asi 1,5 cm dlouhý, zakončený vejčitými, zašpičatělými zuby; korunní lístky nesou na konci krátké třásnité zoubky a jsou sírově žluté. Plody jsou tobolky.
Poznámka: Pozoruhodný druh hvozdíku s charakteristickým, v rámci rodu unikátním odstínem barvy květů.
Dianthus knappiiDianthus knappii
Dianthus knappii
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 16. 9. 2013 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Francie, Jardin botanique alpin du Lautaret).