Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Dianthus nitidus
Rozšírenie: Jeden z troch horských druhov považovaných za západokarpatské paleoendemity. Vyskytuje sa iba na Slovensku, v Poľsku je považovaný za vyhynutý. Centrum rozšírenia leží v Krivánskej Malej Fatre, ďalej sa vyskytuje v Strážovských vrchoch, Veľkej Fatre, Chočských vrchoch, Nízkych Tatrách a vzácne v Západných Tatrách, tu iba v skupine Sivého vrchu.
Ekológia: Vyhľadáva trávnaté hole, svetliny v kosodrevine, zarastené skaly a sutiny výlučne na vápencovom alebo dolomitickom podklade. Výškové rozpätie siaha od podhoria do subalpínskeho stupňa, kde má optimum výskytu. Na viacerých lokalitách je veľmi hojný, vyskytuje sa v početných populáciách.
Dianthus nitidus
Opis: Trváca, trsnatá rastlina vysoká 10–25(–40cm). Byľ vystúpavá, nerozkonárená, holá, 1–2(–4) kvetá. Prízemné listy široko obrátene kopijovité, tupé, byľové, čiarkovité, 1-žilové, krátko brvité, vzpriamené. Kvety krátko stopkaté, 20 mm v priemere, nevoňavé, podkališné listene hnedofialové, 1/2 dĺžky kalicha. Korunné lupienky vpredu krátko ostro zubaté. Kvitne od júla do augusta.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku nepatrí medzi veľmi ohrozené druhy, niektoré nižšie položené lokality sú ohrozené sekundárnou sukcesiou – zarastaním náletovými drevinami. Ohrozenie predstavuje aj nadmerná turistika a zošľap na hojne navštevovaných lokalitách. Na Slovensku je zaradený medzi zákonom chránené, potencionálne ohrozené druhy (NT). Chráneným druhom je i v Poľsku. Zároveň je druhom zaradeným aj do Berneskej konvencie a CORINE Biotopes and the Habitats Directive (92/43/EEC).
Poznámka: Ďalšie dva horské druhy považované za západokarpatské paleoendemity sú lomikameň trváci (Saxifraga wahlenbergii) a stračonôžka tatranská (Delphinium oxysepalum).
Dianthus nitidusDianthus nitidus
Dianthus nitidus
Foto: 7. 8. 2005 (Slovensko, Západné Tatry), 27. 7. 2006 a 14. 7. 2007 (Slovensko, Nízke Tatry).