Syn.: Dianthus neglectus Loisel.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus pavonius
Rozšíření: Většinou je uváděn jako endemit Západních Alp (s areálem od Přímořských Alp po Aostu), v literatuře se však objevují i zmínky o jeho výskytu v Pyrenejích.
Ekologie: Roste na sušších kamenitých svazích, skalách, ve skalních štěrbinách i na alpínských trávnících, častěji na silikátovém podkladu (nevyhýbá se však ani vápenci), a to v subalpínském až alpínském pásmu, až do nadmořské výšky 3 000 m.
Popis: Vytrvalá bylina, 5–10 cm vysoká, lodyhy vystoupavé až přímé, listy podlouhlé, 3žilné, jen 1–2,5 mm široké, špičaté, květy většinou jednotlivé (výjimečně i po 2–3), koruny 15–25 mm v průměru, korunní lístky na líci růžové až purpurové, na rubu zelenožluté, na okraji zubaté. Kvete od června do srpna.
Ohrožení a ochrana: V Itálii je tento druh chráněný zákonem.
Poznámka: Pěstuje se i v českých zahradách, především jako mile kvetoucí a poměrně nenáročná skalnička.
Dianthus pavoniusDianthus pavonius
Dianthus pavonius
Fotografováno dne 21. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, úpatí Argentery, Lagarot di Lourousa).