Syn.: Dianthus carthusianorum L. subsp. pontederae (Kerner) Hegi, Dianthus sabuletorum Heuff. subsp. pontederae (Kerner) Holub, Dianthus atrorubens auct. non All. – hvozdík panonský Pontederův, hvozdík drobnokvětý
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus pontederae
Rozšíření: Panonská oblast střední Evropy a jihovýchodní Evropa. U nás se vyskytuje jen na jižní Moravě, taxonomické řazení našich rostlin není zatím zcela jasné, především rostliny z hadců u Mohelna (na našich fotografiích) vyžadují další studium.
Ekologie: Roste na skalních stepích, lesostepích a pastvinách, druhotně i podél železničních tratí, v pásmu od nížin po pahorkatiny.
Popis: Vytrvalá, trsnatá bylina, 15–40 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená, lysá, listy čárkovité. Květenství strboulovitě stažené, 6–15(–20)květé, husté, listeny vejčité, krátce osinaté, blanité, květy přisedlé. Podkališní listénce vejčité, zašpičatělé až osinaté, kalich trubkovitý, lysý, čepel korunních lístků klínovitá, nahoře pravidelně zubatá, sytě růžová až nachově červená. Kvete od června do srpna. Plodem je tobolka.
Poznámka: Odlišení druhu od hvozdíku kartouzku (Dianthus carthusianorum) je problematické a mnohdy nejednoznačné.
Ohrožení a ochrana: Hvozdík Pontederův patří k vzácnějším druhům naší květeny vyžadujícím další pozornost (C4a).
Dianthus pontederaeDianthus pontederae
Dianthus pontederae
Fotografováno dne 26. 6. 2004 (Mohelenská hadcová step).