Syn.: Dianthus hungaricus auct. non Pers., Dianthus lumnitzeri subsp. pseudopraecox (Novák) Dostál, Dianthus plumarius f. pseudopraecox Novák, Dianthus plumarius subsp. praecox (Willd. ex Spreng.) Domin, Dianthus tatrae Borbás
České mená: hvozdík časný (Dostál 1989)
Slovenské mená: klinček včasný (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Dianthus praecox
Rozšírenie: Západokarpatský endemit vyskytujúci sa predovšetkým na Slovensku, nepatrne zasahujúci aj na poľské územie (Západné Tatry a Pieniny).
Vyskytuje sa od Strážovských vrchov cez Veľkú a Malú Fatru, Nízke, Západné a Belianske Tatry, Pieniny, Slovenský raj, Muránsku planinu až po stredné Pohornádie. Vyskytuje sa i v Liptovskej a Spišskej kotline, na juh po Slovenský kras.
Ekológia: Klinček včasný je rozšírený od pahorkatín až do subalpínskeho stupňa v trávnatých porastoch, na sutinách a v štrbinách skál, zriedkavo na lúkach a pasienkoch v podhorí, výlučne na vápenci. Vyhľadáva kamenisté, humózne, vlhké, priepustné, zásadité až neutrálne pôdy. Kvitne od mája do júla (augusta).
Dianthus praecox
Opis: Trváca, trsnatá, sivozelená rastlina, 10–40 cm vysoká. Podzemok rozkonárený, s početnými, krátkymi sterilnými listnatými výhonkami. Byle (kvetonosné) priame s 1–6 pármi listov. Listy šikmo odstávajúce, čiarkovité, do 5 cm dlhé a 1–3 mm široké, končisté, jemne pilkovité. Kvety jednotlivé alebo po 2, voňavé, podkališné listene široko elipsovité, náhle končisté, zelené, 4× kratšie ako kalich dlhý 18–25 mm. Koruna biela alebo ružová, 25–35 mm v priemere, lupienky 13–15 mm dlhé, do 1/3 až 1/2 strapkaté.
Ohrozenie a ochrana: Ako mnoho iných vysokohorských druhov je menej ohrozený ľudskou činnosťou, populácie popri turistických chodníkov ohrozuje zošľap a erózia. Viaceré nižšie položené lokality sú likvidované ťažbou kameňa. Občas môže byť ako skalnička vykopávaný skalničkármi do záhrad. Na Slovensku je nominátny poddruh zaradený medzi zákonom chránené (§), menej dotknuté taxóny (LC).
Poznámka: Neoendemit Západných Karpát, chápanie taxónov okruhu D. praecox nie je ustálené.
Dianthus praecoxDianthus praecox
Dianthus praecox
Dianthus praecox
Foto: 25. 6. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry) a 18. 6. 2009 (Slovensko, Nízke Tatry).