Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus serotinus
Rozšíření: Jih střední Evropy, od Rakouska přes Slovensko po východní Rumunsko. Jedná se o panonský endemit.
Ekologie: Roste na výslunných a suchých travnatých písčinách, na suchých svazích dun, vždy v nížinách.
Popis: Vytrvalá, trsnatá bylina se silným oddenkem, kvetoucí lodyhy jsou vystoupavé až přímé, 15–30 cm vysoké, sivozelené až namodralé, přízemní listy v růžici, lodyžní úzce čárkovité, s 1–3 žilkami, na okraji krátce brvité. Kalich je zelený, koruna bílá až krémová, zhruba do třetiny dřípená.
Ohrožení a ochrana: U nás neroste, v kultuře se prakticky také neobjevuje. Na Slovensku je zařazen ke zranitelným (VU) a chráněným druhům (§), stejně tak v Srbsku.
Poznámka: Na Slovensku se hvozdík pozdní vyskytuje ve dvou dosti odlišných morfotypech (jeden roste v Záhorské nížině, druhý v Podunajské a Východoslovenské nížině), které se liší rovněž počtem chromozomů a zasluhovaly by samostatný taxonomický status.
Dianthus serotinusDianthus serotinus
Fotografováno dne 12. 6. 2004 (Slovensko, Čenkov).