Čeleď: Gleicheniaceae (R. Br.) C. Presl
Dicranopteris cadetii
Rozšíření: Areál druhu zahrnuje Madagaskar, Réunion a Mauritius. Druh byl popsán teprve v roce 1982 z Réunionu: není vyloučeno, že bude objeven i v dalších územích.
Ekologie: Typický druh primární sukcese na lávových polích, ale roste také na úhorech a okrajích lesních porostů.
Dicranopteris cadetii
Popis: Oddenek je dlouze plazivý, řídce pokrytý tuhými chlupovitými plevinami, nese jednotlivé oddálené listy. Listy jsou přímé, tuhé, 2–3krát vidličnatě dělené, 60–80 cm vysoké; řapík je 30–40 cm dlouhý, lysý; koncové části čepele jsou v obrysu kopinaté, jednoduše peřenosečné, na konci často náhle zmenšené; úkrojky posledního řádu jsou na spodní straně sivé, čárkovité, celokrajné, na konci často vykrojené. Kupky výtrusnic jsou okrouhlé, obsahují 8–10 sporangií; ostěry chybějí.
Záměny: Na rozdíl od blízce příbuzného, poněkud většího druhu Dicranopteris linearis tvoří pevné, přímé listy, které se neplazí po vegetaci (ani vzájemně po sobě), na koncích listových segmentů bývají úkrojky často velmi náhle, nikoli pozvolna zmenšené.
Dicranopteris cadetii
Dicranopteris cadetii
Dicranopteris cadetii
Fotografovala Alena Vydrová, dne 10. 9. 2008 (Réunion, Le Grand Brûlé).