Syn.: Didierea mirabilis Baill.
Čeleď: Didiereaceae Radlk.
Didierea madagascariensis
Rozšíření: Endemit Madagaskaru, vyskytuje se v jihozápadní části ostrova, jen v provincii Toliara. Celý rod zahrnuje jen dva druhy, oba se vyskytují v jižní části Madagaskaru.
Ekologie: Charakteristický a místy i dominantní druh jihomadagaskarského trnitého buše, roste společně například s druhy Adansonia rubrostipa, Bauhinia grandidieri, Chadsia grevei, Combretum grandidieri, Delonix decaryi, Euphorbia stenoclada, Euphorbia tirucalli, Jatropha mahafalensis aj. Objevuje se i na stanovištích dotčených lidskou činností, lokality nestoupají do nadmořských výšek nad 500 m.
Didierea madagascariensis
Popis: Opadavý, dvoudomý keř až strom velmi charakteristického habitu, 4–6 m vysoký. Kmeny jsou přímé, štíhlé, v průměru nanejvýše 50 cm široké, na bázi nevětvené, výše chudě větvené, trnité. Listy vyrůstají ve svazečcích na kmenech, jsou čárkovité, 5–10 cm dlouhé a 3–5 mm široké, mírně sukulentní, trny vyrůstají po 4–8(–12), jsou až 10 cm dlouhé. Jednopohlavné květy vyrůstají v horní části větví ve svazečcích mezi trny, květní zóna je třeba i několik metrů dlouhá, koruny jsou drobné, 4četné, bělavé až nažloutlé. Plod je 3–5 mm dlouhý.
Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Poznámka: Donedávna byla celá čeleď Didiereaceae hodnocena na Madagaskaru jako endemická, zahrnovala jen čtyři rody a asi 11 druhů. Molekulární analýzy však k ní přiřadily ještě jihoafrický rod Portulacaria, čímž byla její madagaskarská výlučnost odmítnuta.
Didierea madagascariensisDidierea madagascariensis
Didierea madagascariensisDidierea madagascariensis
Didierea madagascariensisDidierea madagascariensis
Didierea madagascariensis
Fotografovala Ljuba Procházková, dne 3. 11. 2014 (Madagaskar, Toliara, Ifaty, Parc Mosa).