Čeleď: Didiereaceae Radlk.

Didierea trollii

Rozšíření: Endemit jižního Madagaskaru, vyskytuje se jen v provincii Toliara.

Ekologie: Roste v xerofilních porostech jihomadagaskarského trnitého buše, obvykle na písčinách.

Popis: Dvoudomý keř až menší strom, hned od báze větvený, s dolními větvemi obloukovitě k zemi skloněnými či až plazivými a jednou či více větvemi vzpřímenými. Listy na dlouhých větvích jsou opadavé, podlouhle kopinaté, 10–30 mm dlouhé a 2–5 mm široké, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené nebo hrotité, trny vyrůstají nanejvýše po 4, jsou 10–30 mm dlouhé. Listy na krátkých větvích vyrůstají ve skupinkách po 2–5, jsou podlouhlé až vejčité, 10–20 mm dlouhé a 3–8 mm široké. Květy jsou jednopohlavné, vyrůstají na krátkých větvích mezi trny ve svazečcích po 3–10, samčí květy mají stopky 5–10 mm dlouhé, kališní lístky jsou trojúhelníkovité, 3–4 mm dlouhé, korunní lístky jsou 4, zelenožluté, 7–9 mm dlouhé, nestejné, vnitřní jsou o něco delší, tyčinek je 8; samičí květy mají stopky 5–20 mm dlouhé, kališní lístky jsou žlutozelené, korunní bělavé až žlutozelené, vnější jsou delší než vnitřní, s 8 patyčinkami, pestík je asi 3,5 mm dlouhý. Plod je 5–7 mm dlouhý, obalený vytrvávajícími kališními lístky.

Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES.

Poznámka: Rod Didierea zahrnuje jen dva druhy, oba jsou endemity jižní části Madagaskaru. Druh Didierea madagascariensis postrádá charakteristické obloukovité větvení při bázi rostliny, může být chudě větven až v horní části, jeho trny vyrůstají po 4–8(–12), listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, 5–10 cm dlouhé.
Druhové jméno trollii vzdává poctu německému botanikovi Wilhelmu Trollovi (1897–1978), který působil na univerzitě a v botanické zahradě v Mohuči (Mainz).

Didierea trollii
Didierea trollii
Didierea trollii

Fotografováno dne 6. 6. 2019 (Belgie, Vlámsko, Plantentuin Meise).