Syn.: Hedyotis capitellata Wall. ex G. Don, Oldenlandia capitellata (Wall. ex G. Don) Kuntze, Oldenlandia rubioides Miq.
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité

Dimetia capitellata

Rozšíření: Druh jihovýchodní Asie, vyskytuje v oblasti od jihočínské provincie Jün-nan přes Indočínu až po kontinentální Malajsii a Borneo. Někdy je uváděn i ze severovýchodu Indie a Filipín. V rámci druhu je rozlišováno několik infraspecifických taxonů.

Ekologie: Roste v tropických lesích, v horských údolích i na výslunných svazích. Kvete v průběhu téměř celého roku.

Dimetia capitellata

Popis: Liánovitě rostoucí keř s větvemi poléhavými či šplhavými, až 100(–200) cm dlouhými, v průřezu okrouhlými až slabě hranatými, lysými nebo chlupatými, někdo dokonce plstnatými (u var. mollissima). Listy jsou téměř přisedlé nebo jen krátce řapíkaté, kopinaté až vejčité, 2–12 cm dlouhé a 1–4 cm široké, na bázi klínovité až zaokrouhlené, celokrajné, na vrcholu špičaté až zašpičatělé, se 3 nebo 4 páry vedlejších žilek, lysé až chlupaté, či plstnaté (var. mollissima); palisty jsou srostlé s bází řapíku, trojúhelníkovité, 1,5–5 mm dlouhé, lysé až chlupaté, anebo plstnaté (var. mollissima), špičaté až zašpičatělé. Květenství je terminální, ale často vyrůstá i z úžlabí horních listů, je 4–25 cm dlouhé, latnaté, složené ze 3–15 kulovitých hlávek, stopka je 1–5 cm dlouhá; listeny jsou 1–10 mm dlouhé; květy jsou přisedlé, kalich je lysý nebo chlupatý, cípy jsou 4, podlouhlé až kopinaté, koruna je bílá až bělavá, nálevkovitá, vně lysá, její trubka je 1–2 mm dlouhá, cípy jsou 3–5 mm dlouhé; tyčinky jsou 4, čnělka je 1–2 mm dlouhá. Plodem je elipsoidní až kulovitá tobolka, která dorůstá 2–3 mm v průměru.

Využití: Rostlina nachází široké uplatnění v asijské medicíně, zužitkovávají se listy, stonky i kořeny.

Poznámka: K rodu Dimetia je v současnosti řazeno šest druhů (POWO 2020), které se vyskytují v oblasti od severní Indie až po jižní Čínu a střední Indonésii. Dříve byl tento druh nejčastěji přiřazován k tehdy velmi početnému a notně nepřehlednému pantropickému rodu Hedyotis; ke zde uvedenému rodu byl přeřazen na základě fylogenetické studie z roku 2018.

Dimetia capitellata
Dimetia capitellata
Dimetia capitellata
Dimetia capitellata

Fotografovala Věra Svobodová, dne 28. 2. 2020 (Laos, okolí Vang Vieng).