Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité

Dinizia excelsa

Rozšíření: Druh povodí Amazonky, vyskytuje se v oblasti od východního Peru až po ústí řeky, zasahuje rovněž do Guyan.

Ekologie: Roste v tropických deštných lesích, především v nížinách, nepřekračuje zpravidla nadmořskou výšku 500 m.

Dinizia excelsa

Popis: Mohutný strom až 60 m vysoký, s kmenem dosahujícím průměru přes 2 m, borkou červenou až našedlou a světle červenohnědým dřevem. Listy jsou řapíkaté, dvakrát zpeřené, lístků prvního řádu je 7–11, jsou k sobě postaveny střídavě, lístků 2. řádu je 8–10(–11) párů, jsou eliptické, 1–2 cm dlouhé a 0,5–1 cm široké, na líci lysé, na rubu jemně chlupaté. Květenství je terminální, hroznovité, 10–18 cm dlouhé, květy jsou drobné, 5četné; kalich je 1–1,5 mm dlouhý, chlupatý, korunní lístky jsou volné, obvejčité, až 3,5 mm dlouhé a 2 mm široké, nazelenalé, tyčinek je 10, přesahují korunní lístky. Plodem je načervenalý až hnědý lusk, 28–35 cm dlouhý a 5–6,5 cm široký.

Využití: Dřevo tohoto stromu je komerčně využíváno, je vysoce odolné proti houbám a dřevokaznému hmyzu, používá se proto k výrobě stavebních konstrukcí, sloupů, podlah apod.

Poznámka: Rod je monotypický, byl popsán brazilským botanikem A. Duckem, rodové jméno odkazuje na Duckeova přítele José P. Dinize.

Dinizia excelsa
Dinizia excelsa
Dinizia excelsa

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 29. 1. 2016 (Brazílie, Amazonas, Reserva Florestal Adolpho Ducke).