Syn.: Dioon aculeatum Lem., Dioon edule f. imbricatum (Miq.) Miq., Dioon edule var. imbricatum (Miq.) Miq., Dioon edule var. lanuginosum (J. Schust.) Wittm., Dioon edule f. lanuginosum J. Schust., Dioon imbricatum Miq., Dioon strobilaceum Lem., Macrozamia littoralis Liebm. ex Dyer, Macrozamia pectinata Liebm. ex Dyer, Platyzamia rigida Zucc., Zamia maelenii Miq., Zamia rigida Karw. ex J. Schust., nom. inval.
Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité

Dioon edule

Rozšíření: Druh severovýchodních oblastí Mexika, endemit pohoří Sierra Madre Oriental, jehož areál se táhne od států Nuevo León a Tamaulipas na severu přes státy Guanajuato a Hidalgo až po Veracruz na jihu.
Naše fotografie zachycují jeden z nejdéle v Evropě pěstovaných exemplářů tohoto druhu, který pochází z původního sběru dánského botanika Frederika Michaela Liebmanna z roku 1842, anglický botanik John Lindley popsal tento druh až o rok později. Tuto rostlinu, která tedy dosud roste v Palmovém skleníku kodaňské botanické zahrady, Liebmann sbíral v horské oblasti Conchiquitla (Consoquitla), mezi Pico de Orizaba a pobřežním městem Veracruz.

Ekologie: Roste v lemech opadavých lesů, v dubových lesích, v křovinaté vegetaci na strmých stěnách kaňonů i na svazích horských roklí, v nadmořských výškách zhruba od 500 až do 1500 m.

Popis: Dvoudomá cykasovitá rostlina dosahující výšky 2–3(–5) m, s kmenem obvykle přímým, vzácněji i poléhavým či vystoupavým, při bázi dosahujícím průměru až okolo 30 cm, pokrytým bázemi řapíků starých listů. Listy vyrůstají na vrcholu kmene po 8–50, jejich řapíky jsou 17–22 cm dlouhé, čepel je jednoduše zpeřená, 80–130 cm dlouhá a 15–23 cm široká, tuhá, zelená, se 75–110 páry lístků. Ty jsou úzce kopinaté, 6–10 cm dlouhé, kožovité, na vrcholu zašpičatělé, lysé. Samčí šištice jsou válcovité, vzpřímené, 20–30 cm dlouhé a široké 6–8,5 cm; samičí šištice jsou terminální, vyrůstají jednotlivě nebo někdy i v párech, jsou vejcovité, 25–30 cm dlouhé, vně kryté trojúhelníkovitými, hustě plstnatými plodolisty se 2 vajíčky. Semena jsou kulovitá, 25–35 mm dlouhá, světle hnědá, osemení je dužnaté, žlutavé.

Využití: Poměrně běžně pěstovaná okrasná rostlina, v latinskoamerických zemích je často prezentovaná při náboženských svátcích v kostelích. Dříve se ze semen mlela mouka. V Evropě se tato cykasovitá rostlina objevuje ve sbírkách také dosti často.

Ohrožení a ochrana: Druh podléhá ochraně mezinárodní obchodní úmluvy CITES. Červený seznam IUCN (2010) tento druh klasifikuje jako téměř ohrožený (NT).

Poznámka: K rodu Dioon se v současnosti započítává 16 akceptovaných druhů (POWO 2019), všechny pocházejí z Mexika a některých středoamerických zemí.

Dioon edule
Dioon eduleDioon edule
Dioon edule
Dioon edule

Fotografováno dne 15. 5. 2019 (Dánsko, Kodaň, Statens Naturhistoriske Museum, Botanisk Have).