Syn.: Lycopodium complanatum L., Lycopodium anceps Wallr., Stachygynandrum complanatum (L.) C. Presl, Lycopodium complanatum var. anceps (Wallr.) Aschers., Lycopodium complanatum subsp. anceps (Wallr.) A. et Gr., Lycopodium complanatum subsp. genuinum Čelak., Diphasium complanatum (L.) Rothm., Diphasium complanatum subsp. anceps (Wallr.) Dostál, Diphasium wallrothii H. P. Fuchs
Čeleď: Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb. – plavuňovité
Diphasiastrum complanatum
Rozšíření: Druh s obrovským areálem rozkládajícím se v severní, střední i východní Evropě, východní Asii (od jižní Číny přes Japonsko až na Sachalin) a Severní Americe (od Aljašky a jihozápadu Grónska až po sever Nové Anglie, Michigan a stát Washington). V Česku se roztroušeně vyskytuje v mezofytiku a oreofytiku, vzácně i termofytiku. Těžištěm výskytu je submontánní stupeň.
Ekologie: Vyhledává světlá nebo mírně zastíněná místa, nejčastěji smrčiny nebo bory na kyselých půdách a na surovém humusu, vyskytuje se i na druhotných stanovištích.
Popis: Vytrvalá plavuňovitá rostlina s dlouze plazivými lodyhami, které jsou buď nadzemní nebo jako oddenky mělce pod povrchem. Vzpřímené větve zelené nebo nažloutlé, sterilní s výrazně různými listy, zploštělé, nejčastěji 2,5–3,2 mm široké. Břišní listy velmi malé, 4–6x užší než větev. Postranní listy ploché s odstávajícím vrcholem. Hřbetní listy úzce kopinaté, zřetelně užší než shora viditelná část postranních listů. Výtrusnicové klasy po 2–4 na dlouhých, velmi řídce olistěných stopkách. Sporofyly náhle zúžené v krátkou špici. Výtrusy dozrávají od července do září.
Diphasiastrum complanatum
Diphasiastrum complanatum
Ohrožení a ochrana: Plavuník zploštělý je v České republice řazen mezi silně ohrožené druhy (C2b), zákon mu poskytuje ochranu v kategorii ohrožených druhů (§3). Zákonem chráněný je i na Slovensku, kde je řazen mezi zranitelné druhy (VU), na Ukrajině nebo v Maďarsku.
Poznámka: Diphasiastrum complanatum je považováno za „základní“ druh plavuníku spolu s druhy D. alpinum a D. tristachyum, se kterými se kříží za vzniku hybridogenních taxonů D. issleri a D. zeilleri. Všechny naše plavuníky se však volně kříží jak mezi sebou, tak i se svými hybridy, čímž vzniká kontinuální škála introgresantů. Mezi jednotlivými taxony plavuníků proto existuje plynulý morfologický přechod a vymezit hranice mezi druhy dnes již nejspíš není možné.
Diphasiastrum complanatum
Fotografováno dne 10. 9. 2010 (Česko, Krkonoše).