Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Diplostephium costaricense
Rozšíření: Endemit horské skupiny Cordillea Talamanca v Kostarice a na západě Panamy.
Ekologie: Roste v prosvětlených horských mlžných dubových lesích, na skalnatých hřbetech i v keřových typech vegetace páramo, na březích vodních toků a na okrajích rašelinišť, v nadmořských výškách (1500–)2400–3700 m.
Diplostephium costaricense
Popis: Terestrický keř nebo malý stromek vysoký 1–3(–4,5) m, hustě rozvětvený především na koncích větví a často kulovitého tvaru, větvičky jsou v mládí plstnaté a později olysávající, olistěné pouze na koncích. Listy jsou střídavé, na bázi zúžené do křídlatého řapíku, obkopinaté až čárkovitě obkopinaté, 2–5 cm dlouhé a 1–7(–10) mm široké, na líci v mládí šedobíle pavučinaté, později olysávající, tmavozelené a chlupaté zpravidla jen na žilkách, na rubu hustě šedobíle chlupaté, na okraji poněkud zprohýbané a silně podvinuté, celokrajné nebo s 1–4 malými zoubky, na vrcholu špičaté nebo tupé, žilnatina zpeřená. Květenství chocholičnaté, 2–5 cm v průměru, široce zaoblené; stopky úborů jsou bíle plstnaté; zákrov je zvonkovitý a má 5–8 mm v průměru; listeny zákrovu jsou 2–6,5 mm dlouhé, hnědavé až purpurové, vůči stopkám velmi kontrastně zbarvené; v úboru se nachází 25–70 květů; jazykovitých květů je 16–34, jsou samičí, 5–7,5 mm dlouhé, světle fialové, jazyk je na vrcholu trojzubý; trubkovitých květů je 10–36, jsou oboupohlavné, ale funkčně samčí, 4,5–5 mm dlouhé, červenofialové. Nažky jsou 1,5–2,5 mm dlouhé, papilnaté až štětinaté, chmýr je 4,5–5,5 mm dlouhý, nafialovělý.
Diplostephium costaricense
Diplostephium costaricense
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 1. 3. 2009 (Kostarika, Cerro de la Muerte).