Syn.: Brassica muralis (L.) Boiss., Sinapis muralis (L.) W. T. Aiton, Sisymbrium murale L.
Česká jména: křez zední (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: dvojsemä múrové (Dostál 1950), dvojradovka múrová (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Diplotaxis muralis
Rozšíření: Původní je v celé střední a jižní Evropě, na sever po Nizozemsko, Německo a Polsko, na jihu se objevuje v západní části Středozemí a v severozápadní Africe, na východě areál končí na Ukrajině. Druhotně se vyskytuje v severní Evropě, v Pobaltí a přilehlých částech Běloruska a Ruska, na Azorských a Kanárských ostrovech, v severočínské provincii Liaoning, v indickém státu Džamú a Kašmír, v jihoafrickém Kapsku, v jihozápadní a jihovýchodní Austrálii, na Tasmánii a Novém Zélandu, na Nové Kaledonii, v severovýchodním Mexiku, v téměř celých Spojených státech a jižní polovině Kanady, v Karibiku na Bahamách, Bermudách a na Haiti, v Jižní Americe v Ekvádoru, Peru, ve středním Chile, střední i jižní části Argentiny. U nás roztroušeně, místy až hojně v termofytiku, zřídka v mezofytiku, v oreofytiku zcela chybí.
Ekologie: Rumiště, pole, úhory, vinice, železniční a silniční komunikace, navážky, ruderalizované trávníky, skládky, komposty a další antropogenní stanoviště na sušších, většinou kyprých, hlinitých nebo štěrkovitých, živinami bohatých půdách. Kvete od června do října.
Diplotaxis muralis
Popis: Jednoletá, dvouletá nebo zřídka vytrvalá, 15–50 cm vysoká bylina. Lodyha je vystoupavá nebo přímá, od báze chudě větvená, většinou bezlistá. Listy přízemní růžice jsou dlouze řapíkaté, lyrovitě peřenolaločné až peřenodílné, všechny listy jsou štětinatě pýřité až téměř lysé, za čerstva po rozemnutí páchnoucí po gumě, úkrojky listů jsou nanejvýš (2–)3krát delší než široké. Hrozny jsou 10–25květé, stopky právě rozkvetlých květů zdéli květů nebo jen o málo delší, po odkvětu prodloužené. Kališní lístky jsou 3,0–4,7 mm dlouhé, korunní lístky 5–7 mm dlouhé, sírově až citrónově žluté, prašníky 1,3–1,8 mm dlouhé. Šešule jsou nejčastěji 25–40 mm dlouhé, s 45–60 semeny, bez gynoforu. Semena jsou elipsoidní, světle hnědá.
Záměny: Od podobného křezu tenkolistého (Diplotaxis tenuifolia) se liší bezlistou lodyhou a rozměry kališních a korunních lístků, stejně tak úkrojků listů.
Ohrožení a ochrana: Křez zední je v Červném seznamu veden jako vzácnější druh vyžadující další pozornost (C4a).
Diplotaxis muralis
Diplotaxis muralis
Diplotaxis muralis
Fotografováno dne 15. 6. 2012 (u Přestavlků u Budyně nad Ohří).