Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dipodium freycinetioides
Rozšíření: Endemit Mikronésie, vyskytuje se pouze na Palau, kde roste jen ve střední části ostrova Babeldaob.
Ekologie: Roste v tropických nížinných deštných lesích jako epifyt, lodyhy se spirálně ovíjejí kolem kmenů.
Dipodium freycinetioides
Popis: Vytrvalá bylina s hustě dvouřadě olistěnými lodyhami o průměru asi 5 mm. Listy jsou střídavé, přisedlé, přímé, kopinaté, 20–30(–45) cm dlouhé a 3–6 cm široké, celokrajné, na vrcholu špičaté. Květenství jsou dosti bohaté úžlabní hrozny až 25 cm dlouhé, nesou 5–25 květů; listeny v květenství jsou vejčité až kopinaté, asi 5 mm dlouhé, špičaté; květní stopky jsou 2–3 cm dlouhé; květy jsou světle žluté, s červenými skvrnkami; vnější i vnitřní okvětní lístky (s výjimkou pysku) jsou dosti podobné, obkopinaté až kopisťovité, 1,6–1,8 mm dlouhé a 5–6 mm široké, pysk je na bázi trojlaločný, bílý, růžově žilkovaný, prostřední lalok je obvejčitý, špičatý, na ploše bíle huňatě chlupatý; sloupek je 6–7 mm dlouhý. Plodem je válcovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Podobně jako ostatní orchideje je i tento druh na seznamu mezinárodní obchodní úmluvy o obchodu s přírodninami CITES.
Poznámka: Do rodu Dipodium se řadí asi 25 druhů, které rostou především v jihovýchodní Asii, na Nové Guinei, zasahují i na sever Austrálie a do Oceánie; jde dílem o epifyty, dílem o terestrické rostliny. Z Palau se tradičně uváděl výskyt druhu Dipodium pictum, který má větší areál od Malajsie až po australský Queensland. V nedávné době se však zjistilo, že zdejší populace jsou odlišné na druhové úrovni, liší se barvou květů i tvarem pysku.
Dipodium freycinetioidesDipodium freycinetioides
Dipodium freycinetioides
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 1. 2018 (Palau, Babeldaob, les nad jezerem Ngardok).