Syn.: Dipsacus sylvestris Huds., Dipsacus horridus Opiz
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité

Dipsacus fullonum
Rozšíření: Západní, střední a jižní Evropa, Malá Asie a Írán. Druh byl zavlečen i na makaronéský ostrov Tenerife a do Severní a na jih Jižní Ameriky (Argentina, Uruguay). U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně především v teplejších oblastech, jinde jen vzácně nebo chybí.
Ekologie: Roste při okrajích křovin, na pastvinách, mezích a náspech, při okrajích cest, na navážkách a náplavech, na rumištích a skládkách, v brownfieldech, v pásmu od nížin do pahorkatin. Kvete od července do září.
Popis: Dvouletá bylina, 80–150(–200) cm vysoká, lodyha přímá, ostnitá, v horní části větvená, přízemní růžice celistvých listů s obvejčitou až eliptickou čepelí za květu již odumřelá, lodyžní listy přisedlé, kopinaté až obvejčité, vroubkované až pilovité, na bázi srostlé. Květy ve válcovitém nebo vejcovitém strboulu, 4–8 cm dlouhé, zákrovní listeny obloukem vztyčené, ostnité, koruna asi 13 mm dlouhá, světle fialová. Plodem je nažka.
Poznámka: Sušené strbouly se s oblibou používají do suchých květinových vazeb, občas se tyto rostliny objevují i v zahradách.

Dipsacus fullonumDipsacus fullonum
Dipsacus fullonum

Fotografováno v červnu 2005 (Hustopečská pahorkatina, Hovoranské louky).