Syn.: Carphalea obovata (Balf. f.) Verdc., Dirichletia lanceolata Balf. f., Dirichletia venulosa Balf. f.
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Dirichletia obovata
Rozšíření: Endemit Sokotry. Další 4 druhy rostou ve východní a jižní Africe, do tohoto rodu podle nových výzkumů patří i druh Dirichletia virgata, syn.: Placopoda virgata.
Ekologie: Vyskytuje se v křovinách a lesích v nadmořských výškách 100–1100 m, zejména na relativně vlhčích místech s hustší vegetací, např. ve wádí. Vyskytuje se v prostředí průměrných teplot 22–25 °C a srážek 250–400 mm za rok.
Dirichletia obovata
Popis: Keř nebo stromek dorůstající výšky 3–5 m. Listy jsou vstřícné, přisedlé, kopinaté, eliptické až obvejčité, asi 2,5–5 cm dlouhé a 1–2 cm široké, na bázi klínovitě zúžené, s drobnými palisty. Květy jsou uspořádány ve zkrácených vidlanech, jsou 4–5četné. Kalich srůstá v límečkovitý útvar, na jednu stranu s dlouze protaženým kopinatým, v dolní polovině rozšířeným cípem, bělavý nebo zelenavý a narůžovělý. Koruna je řepicovitá, s dosti tenkou, 0,6–1,2(–1,8) cm dlouhou růžovou trubkou a ploše rozloženými nebo na konci podvinutými, velmi světle růžovými nebo bělavými, nápadně odstále chlupatými zaokrouhlenými cípy. Plod je křídlatá nažka, křídlo tvoří asymetrický vytrvávající a zvětšující se kalich. Díky neobvyklému uspořádání květů a plodů je tento druh snadno rozeznatelný.
Dirichletia obovataDirichletia obovata
Dirichletia obovata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 19. a 24. 2. 2010 (Jemen, ostrov Sokotra: jeskyně Hoq a severní svah pohoří Haghier).