Syn.: Disa porrecta Ker Gawl., nom. illeg., Satyrium ferrugineum Thunb., nom. illeg.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Disa ferruginea
Rozšíření: Jižní Afrika, jihozápad a jih Kapska. Rod Disa je zastoupen v jižní Africe a na Madagaskaru asi 144 druhy.
Ekologie: Terestrická orchidej rostoucí na pískovcových horských svazích a plošinách, v nadmořské výšce od 750 až do 1350 m, v oblasti zimních srážek. Kvete v únoru až březnu.
Disa ferruginea
Popis: Vytrvalá bylina s podzemními hlízami, dorůstající výšky až 45 cm. Lodyha je přímá, přízemní listy jsou úzké, trávovité, v době květu již zaschlé. Květenství je terminální, hroznovité, s mnoha jasně červenými až oranžovými květy, někdy se žlutými znaky, květy mají průměr 10–15 mm, horní okvětní lístek je charakteristicky přilbovitý, boční lístky jsou rozestálé, ostruha je štíhlá, zašpičatělá, až 15 mm dlouhá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na druh se vztahuje ochrana mezinárodní úmluvy CITES.
Poznámka: Při opylování využívá druh Disa ferruginea originální strategii. Jeho květy netvoří nektar, ale lákají motýly podobností s druhem Tritoniopsis triticea, který kvete ve stejnou dobu a jeho zářivě červené květy mají dostatek nektaru.
Disa ferruginea
Disa ferruginea
Disa ferruginea
Disa ferruginea
Fotografováno dne 19. 4. 2012 (Jihoafrická republika, náhorní plošina Table Mountain).