Syn.: Colletia chacaye G. Don, Colletia crenata Clos, Colletia discolor Hook., Colletia montana Phil., Colletia nivalis Phil., Colletia serratifolia var. foliosa Hook. et Arn., Discaria cognata (Miers) Reiche, Discaria crenata (Clos) Regel, Discaria dumosa (Phil.) Reiche, Discaria foliosa (Hook. et Arn.) Reiche, Discaria integrifolia Speg., Discaria ×serratifolia var. discolor (Hook.) Escal., Notophaena cognata Miers, Notophaena discolor (Hook.) Miers, Notophaena foliosa Miers, Notophaena magellanica Miers, Rhamnus chacaye Dombey ex Brongn.
Čeleď: Rhamnaceae Juss. – řešetlákovité

Discaria chacaye

Rozšíření: Pochází z Jižní Ameriky, roste v Argentině v provinciích Neuquén, Río Negro, Chubut a Santa Cruz a v Chile zřejmě od regionu Coquimbo až po Magallanes. Také se vyskytuje na Ohňové zemi.

Ekologie: Stanovištěm jsou nízké křoviny s dominantními dřišťály (Berberis) a druhy rodu Chiliotrichum a Gaultheria a okraje lesů s převládajícími pabuky (Nothofagus). Vystupuje do nadmořské výšky 2300 m.

Discaria chacaye

Popis: Bohatě větvený stálezelený keř, dorůstá výšky až 8 m, jeho větve jsou přímé, někdy však i zakrslé, poléhavé až plazivé, vytvářející dřevnaté kobercovité porosty, starší větvičky jsou hnědé nebo šedé; tvoří článkované, 1–3 cm dlouhé kolce, které v mládí nesou drobné listy, starší jsou obvykle bezlisté. Listy jsou vstřícné; řapík je 1–4 mm dlouhý; eliptické, obvejčité až obkopinaté, (0,5–)1–1,5 cm dlouhé a 0,4–0,8(–1) cm široké, kožovité, na líci lysé a lesklé, na bázi klínovité, na chrupavčitém okraji s tečkovitými žlázkami a vroubkované až pilovité, na vrcholu tupé až vykrojené; palisty jsou 1–3 mm dlouhé. Květy jsou úžlabní, jednotlivé nebo až v 4květých vrcholících, 4četné; květní stopky jsou 2–5 mm dlouhé; kalich je zvonkovitý, 2–3 mm dlouhý, srůstá se semeníkem, jeho cípy jsou vytrvalé, trojúhelníkovité; koruna chybí; tyčinky jsou 4; semeník je svrchní, 3pouzdrý; s čnělkou 1 mm dlouhou. Plod je rozpadavý, asi 3 mm dlouhý, plůdky jsou elipsoidní, tmavě hnědé a lesklé.

Poznámka: Druh je v areálu velmi proměnlivý: starší badatelé rozlišovali větší počet taxonů (dokonce až na druhové úrovni). Tyto typy se liší vzrůstem (nízké poléhavé keříky až velké přímé keře nebo dokonce stromky), množstvím kolců, tvarem listů i květy, které mohou být 4četné versus 5četné. Zdá se, že vzrůst a trnitost se mění na severojižním, resp. výškovém gradientu, na stejném gradientu zřejmě funguje i proměnlivost v květech. Představené nízké, málo trnité rostliny s 4četnými květy odpovídají typu „magellanica“ nebo „dumosa“, které se uvádějí z jižní části areálu, resp. z vyšších poloh. Tento typ bude mít zřejmě určitou taxonomickou hodnotu, ale moderní analýza variability chybí.
Do gondwanského rodu Discaria se řadí šest druhů, z nichž tři rostou v subtropické až temperátní části Jižní Ameriky, dva na jihovýchodě Austrálie (včetně Tasmánie) a jeden na Novém Zélandu.

Discaria chacaye
Discaria chacaye
Discaria chacaye
Discaria chacaye

Fotografoval Mário Duchoň, dne 11. 1. 2019 (Argentina, Parque nacional Los Glaciares, svahy vrchu Loma del Pliegue Tumbado, El Chaltén).