Tímto článkem zahajujeme na našem webu seriál, ve kterém budeme přinášet informace o výskytu rostlin na fotbalových hřištích. Zajímat nás bude samozřejmě vše, především se však pokusíme najít druhy vzácnější, tedy i ohrožené a chráněné. Zdálo by se, že travnatá plocha pražské Sparty či Slávie, stejně jako ostravského Baníku nebo drnovického FC, nemůže z botanického hlediska nic mimořádného nabídnout. Těžko odhadovat, uvidíme. Už teď však tušíme, že můžeme najít mnoho zajímavého na hřištích v menších městech a na vesnicích. A abychom vám to hned dokázali, vybereme na začátek ten nejtěžší botanický kalibr. Zavedeme vás na fotbalové hřiště do jihomoravské vesničky Dobré Pole.
Dobré pole
Obec Dobré Pole najdeme na Břeclavsku, nedaleko Mikulova. Samo hřiště se nachází na jihozápadním okraji vesnice, poblíž železniční stanice. O sportovních výsledcích zdejšího fotbalového týmu nejsme přesněji informováni, o vegetaci místního hřiště však víme poměrně dost, jezdíme sem totiž velmi rádi.
Dobré pole
Jedná se vlastně o slanisko, tedy o území s vyšší koncentrací solí v půdě. Slanomilné druhy jsou značně odlišné od rostlin, které vegetují na jiných stanovištích. Musejí být k životu na slaných půdách přizpůsobeny, mnohé z nich ani na jiných biotopech růst nemohou. Když k tomu ještě připočteme, že právě slaniska patří u nás v současnosti k nejohroženějším stanovištím, nemůže nás překvapit, že v roce 1993 byla na této lokalitě vyhlášena přírodní rezervace. Mohlo by se zdát, že sportovní klání budou mít na vzácnou vegetaci této lokality negativní vliv. To je však omyl. Občasná utkání pomáhají udržovat rozvolněnost vegetačního pokryvu, slanomilná vegetace by jeho úplné zapojení zřejmě nepřežila. Prospěšným je i pravidelné sečení hřiště.
Rybníček na okraji hřiště
V těsné blízkosti hřiště se nachází nevelký rybníček, který je z větší části zarostlý rákosinou. Směrem k hřišti na něj navazuje loučka, na které se již vyskytuje několik vzácných druhů. Setkáme se tam s proskurníkem lékařským (Althaea officinalis), česnekem hranatým (Allium angulosum) i velmi vzácným blešníkem úplavičným (Pulicaria dysenterica). Přímo z trávníku hřiště na nás zazáří zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), najdeme tu ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus) i zdravínek jarní (Odontites vernus). Tímto však výčet vzácných rostlinných druhů na této lokalitě zdaleka nekončí. Objevíme zde dokonce hned několik druhů kriticky ohrožených. Je to například pampeliška besarabská (Taraxacum bessarabicum), hvězdnička panonská (Tripolium pannonicum), jitrocel přímořský (Plantago maritima subsp. ciliata), kuřinka obroubená (Spergularia media), kuřinka solná (Spergularia marina), okraj fotbalového hřiště je také posledním moravským místem výskytu sivěnky přímořské (Glaux maritima).
Dobré pole
Celá lokalita dnes patří k nejhodnotnějším rezervacím slanomilné květeny v České republice. Zároveň předpokládáme, že se jedná o jediné fotbalové hřiště na světě, jehož hrací plocha byla prohlášena za přírodní rezervaci.

Další rostliny vyskytující se v rezervaci a blízkém okolí:
Achillea collina – řebříček chlumní
Agrimonia eupatoria – řepík lékařský
Allium angulosum – česnek hranatý
Althaea officinalis – proskurník lékařský
Anagallis arvensis – drchnička rolní
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl
Bellis perennis – sedmikráska obecná
Calystegia sepium – opletník plotní
Carduus acanthoides – bodlák obecný
Carex distans – ostřice oddálená
Carex otrubae – ostřice Otrubova
Centaurea jacea – chrpa luční
Centaurium pulchellum – zeměžluč spanilá
Cichorium intybus – čekanka obecná
Cirsium arvense – pcháč oset
Cirsium vulgare – pcháč obecný
Consolida regalis – ostrožka stračka
Convolvulus arvensis – svlačec rolní
Dipsacus fullonum – štětka planá
Dipsacus laciniatus – štětka laločnatá
Festuca arundinacea – kostřava rákosovitá
Festuca pseudovina – kostřava nepravá
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý
Galium verum – svízel syřišťový
Glaux maritima – sivěnka přímořská
Humulus lupulus – chmel otáčivý
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Inula salicina – oman vrbolistý
Juncus gerardii – sítina Gerardova
Lathyrus pratensis – hrachor luční
Lemna gibba – okřehek hrbatý
Leontodon autumnalis – máchelka podzimní
Linaria vulgaris – lnice květel
Lycopus europaeus – karbinec evropský
Malva sylvestris – sléz lesní
Medicago sativa – tolice setá
Melilotus dentatus – komonice zubatá
Odontites vernus – zdravínek jarní
Phragmites australis – rákos obecný
Plantago major – jitrocel větší
Plantago maritima subsp. ciliata – jitrocel přímořský brvitý
Potentilla anserina – mochna husí
Prunella vulgaris – černohlávek obecný
Puccinellia distans – zblochanec oddálený
Pulicaria dysenterica – blešník úplavičný
Quercus robur – dub letní
Ranunculus acris – pryskyřník prudký
Ranunculus repens – pryskyřník plazivý
Reseda lutea – rýt žlutý
Sambucus nigra – bez černý
Sonchus arvensis – mléč rolní
Spergularia media – kuřinka obroubená
Spergularia marina – kuřinka solná
Symphytum officinale – kostival lékařský
Tanacetum vulgare – vratič obecný
Taraxacum bessarabicum – pampeliška besarabská
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky
Tetragonolobus maritimus – ledenec přímořský
Trifolium pratense – jetel luční
Trifolium repens – jetel plazivý
Tripolium pannonicum – hvězdnička panonská
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá