Dolní popovská lípa

Tilia platyphyllos, lípa velkolistá (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 21 m (v roce 2014)
  • Obvod kmene: 952 cm
  • Šířka koruny: asi 20 m (1998)
  • Odhadované stáří: asi 600 let (v roce 1980)

Památná lípa roste u rozcestí lesních cest v dnes zcela zaniklé obci Popov u Jáchymova. Jedná se o nejsilnější strom Karlovarského kraje a šestý v celé České republice, patří mezi pět nejsilnějších lip v Čechách. Památným stromem byla prohlášena dne 1. 1. 1986.
Je to relativně nízký podsaditý strom s objemnou, dokonale pravidelnou kulovitou korunou a dutým kmenem. Kmen byl vahou rostoucích větví rozdělen na dvě samostatné poloviny, mezi kterými lze projít. Aby se snížilo nebezpečí, že se lípa rozlomí úplně, bylo v roce 2002 provedeno konzervační ošetření z prostředků Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí a byl vystavěn povalový chodníček, aby se zabránilo udusávání půdy v dutině mezi rozevírajícími se polovinami kmene.

Zaniklá obec Popov leží 5 km jižně od města Jáchymov. Osada s původním jménem Pfaffengrün byla založena během germánské kolonizace ve 13. století. Lidé se zde živili především prací v lese a chovem dobytka. Na konci 19. století stálo v Popově 12 domů, v nichž žilo 87 obyvatel německé národnosti. Po jejich odsunu v roce 1945 Popov zaniká. Osud obce byl pak zpečetěn následnou těžbou uranu. Dnes z bývalé obce zůstalo pouze torzo kapličky a základy několika budov, které se pomalu ztrácejí v houstnoucím lesním porostu. Obec ale také připomínají staleté stromy, kdysi vysázené na návsích a u domů. Do současnosti se v Popově zachovaly dvě lípy, kromě této dolní i lípa horní, dále také mohutný jasan ztepilý a bříza bělokorá. Dolní popovská lípa rostla na dolní popovské návsi vedle hostince, kolem kmene měla lavici a byla ověšena svatými obrázky.
Strom nelze minout, stojí přímo u zeleně značené turistické cesty z Jáchymova do Ostrova.

Dolní popovská lípa
Dolní popovská lípa
Dolní popovská lípa
Dolní popovská lípa
Dolní popovská lípa

Fotografováno dne 21. 9. 2019.