Česká jména: šolucha (Presl 1846)
Čeleď: Moraceae Link – morušovníkovité
Dorstenia gigas
Rozšíření: Endemit ostrova Sokotra v Indickém oceánu. Nejmohutnější druh rodu, jehož asi 100 druhů se vyskytuje převážně v savanách a horách tropické Afriky a v Jižní Americe, pouze jediný druh na indickém subkontinentě.
Ekologie: Skalní štěrbiny a římsy v kaňonech a na okrajích zdvižených vápencových plošin, jakož i na žulových skalách centrálního pohoří Haghier, v nadmořských výškách 10–1100 m. V tropickém a aridním prostředí s průměrnými teplotami kolem 25 °C a průměrnými ročními srážkovými úhrny kolem 250 mm. Druh je intenzivně okusován pasoucím se dobytkem, dnešní populace jsou vázány jen na nepřístupná místa.
Dorstenia gigas
Popis: Podivuhodný sukulentní lahvový stromek dorůstající výšky kolem 1,5 m. Kmínek (kaudex) je soudkovitý, z jeho vrcholu vyrůstají krátké sukovité větve, jež teprve na konci nesou několik růžicovitě uspořádaných listů. Listy jsou střídavé, obvejčité až obkopinaté, 2,5–6 cm dlouhé a 1–2 cm široké, celokrajné, s nápadně vnořenou žilnatinou, a proto jakoby zkrabacené. Květenství tvoří zvláštní zelenavý, za zralosti až žlutohnědý knoflíčkovitý útvar, které lemují válcovité až kulovité „růžky“. Květy vyrůstají na plochém receptakulu, jsou velmi drobné, zelené, funkčně jednopohlavné. Plody jsou velmi drobné jednosemenné peckovičky.
Záměny: Druh Dorstenia gigas lze snadno ve sterilním stavu zaměnit s vzhledově velmi podobným, avšak zcela nepříbuzným druhem Adenium obesum z čeledi toješťovitých (Apocynaceae), který je ovšem na Sokotře nepoměrně hojnější. Adenium vytváří mléčnice s latexem, který obsahuje jedovaté alkaloidy, proto se mu dobytek zcela vyhýbá. Adenium obesum dorůstá větších rozměrů a jeho listy nejsou na povrchu zkrabacené. Kvetoucí rostliny se rozeznají velmi snadno, Dorstenia má květy zcela nenápadné.
Dorstenia gigasDorstenia gigas
Dorstenia gigas
Poznámka: Na Sokotře roste ještě další zástupce rodu Dorstenia socotrana, který má zcela jiný vzhled: jde o drobnou bylinu s krátkým dužnatým podzemním oddenkem a okrouhlými až ledvinitými listy. Roste ve skalních štěrbinách na útesech v severovýchodní části ostrova.
Rod Dorstenia byl pojmenován po německém lékaři Theodoru Dorstenovi.
Dorstenia gigas
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 2. 2010 (Jemen, ostrov Sokotra: Wádí Derhour).