Syn.: Dorycnium hispanicum Samp., Dorycnium suffruticosum Vill., Lotus dorycnium L.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Dorycnium pentaphyllum
Rozšíření: Druh s těžištěm areálu v jižní a střední Evropě, na východě proniká až do Malé Asie, na Kavkaz a do Íránu. V areálu je rozlišováno několik infraspecifických taxonů, k nimž bývají částí literatury řazeny i u nás se vyskytující poddruhy D. p. subsp. germanicum a subsp. herbaceum, které jsou u nás tradičně klasifikovány jako samostatné druhy. Nominátní poddruh najdeme v jihozápadní Evropě.
Ekologie: Roste na křovinatých stráních, na suchých travnatých stanovištích, pastvinách i kolem cest, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2200 m. Kvete od března do července.
Dorycnium pentaphyllum
Popis: Netrnitý polokeř až keř dosahující výšky 80–100(–150) cm, s větvemi poléhavými až vystoupavými, hedvábitě chlupatými. Listy jsou (3–)4–5četné, lístky jsou čárkovité až úzce obkopinaté, horní 6–13 mm dlouhé a 2–3 mm široké. Květenství je terminální nebo axilární, 6–13(–22)květé; kalich je až 3,8 mm dlouhý, chlupatý, kališní cípy jsou nestejné; koruna je bílá, pavéza je 4–6,5 mm dlouhá, větší než křídla a člunek. Plodem je vejcovitý lusk, 3–4,7 mm dlouhý, obvykle jednosemenný.
Poznámka: K rodu Dorycnium je v současnosti započítáváno 12 akceptovaných druhů, které se vyskytují v jižní polovině Evropy a v severní části Blízkého východu.
Dorycnium pentaphyllum
Dorycnium pentaphyllum
Dorycnium pentaphyllum
Dorycnium pentaphyllum
Fotografovala Věra Svobodová, dne 17. 5. 2017 (Španělsko, Andalusie, okolí města Guadix).