Syn.: Lotus spectabilis Choisy ex Ser. in DC.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Dorycnium spectabile
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, roste jen na ostrově Tenerife. Na Kanárských ostrovech se vyskytují tři endemické druhy bílojetele, tento druh je z nich nejvzácnější.
Ekologie: Roste na skalách a útesech, pod hranicí borového lesa, v pásmu od 600 do 650 m n. m. Kvete od dubna do září.
Popis: Keř, 130–200 cm vysoký, listy lichozpeřené, 5četné, lístky celokrajné, obkopinaté, květní hlávky 6–10květé, květy stopkaté, až 2 cm dlouhé, kalich zvonkovitý, 5cípý, lysý, koruna růžová. Plodem je lusk.
Ohrožení a ochrana: Druh je velmi vzácný, vyskytuje se jen na dvou nevelkých lokalitách, ve španělské Červené knize je řazen k druhům silně ohroženým (EN) a v této zemi i chráněn zákonem. Je také uveden v seznamu přísně chráněných druhů Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť Rady Evropy (Bernská úmluva).
Dorycnium spectabileDorycnium spectabile
Dorycnium spectabile
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (fotografovaný exemplář pocházejí z kultury – Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Tafira, Jardín Botánico Viera y Clavijo).