Syn.: Draba zahlbruckneri Host
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Draba hoppeana
Rozšíření: Alpský druh známý z území Francie, Švýcarska, Itálie a Rakouska, výskyt v německé části Alp je sporný.
Ekologie: Typický druh sněhových vyležisk v alpínském stupni nad horní hranicí lesa, míst s dlouho trvající sněhovou pokrývkou na bazickém podloží, nejčastěji na podkladě vápnitých břidlic.
Draba hoppeana
Popis: Drobná vytrvalá bylina vysoká (1–)2–4 cm, tvořící stěsnané listové růžice. Listy jsou čárkovitě kopinaté, 3–8 mm, kýlovité, na okraji brvité. Stvol je bezlistý, nese obvykle 2–4 květy; kališní lístky jsou krátké, volné; korunní lístky jsou 2,5–4 mm dlouhé, zlatožluté; tyčinky jsou přibližně stejně dlouhé jako korunní lístky. Plody jsou 4–7 mm šešulky, lysé, na bázi i na vrcholu zaokrouhlené, čnělka za plodu je (0,5–)0,7–1,2 mm dlouhá; nejdolejší plody vyrůstají na stopkách 1,5–3,5 mm dlouhých.
Draba hoppeanaDraba hoppeana
Fotografovali Vít Grulich a Alena Vydrová, dne 5. 7. 2006 (Rakousko, Vysoké Taury: Fragant, hřeben Bretterich).