Syn.: Draba klasterskyi Chrtek
České mená: chudina drsnoplodá Klášterského (Dostál 1989)
Slovenské mená: chudôbka drsnoplodá Klášterského (Dostál-Červenka 1983, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi
Rozšírenie: Poddruh sa vyskytuje len na Slovensku. Je endemitom Slovenského krasu, kde sa na vhodných biotopoch vyskytuje pomerne bežne, predovšetkým na Silickej, Plešiveckej a Jasovskej planine.
Ekológia: Rastie na skalách, v skalných štrbinách, na skalných terasách a stenách prevažne s južnou až západnou expozíciou, na vápenatom podloží, s plytkými, skeletnatými pôdami. Kvitne od marca do apríla.
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi
Opis: Trváca bylina vankúšovitého vzrastu s listami v hustej prízemnej ružici. Listy kopijovité až široko kopijovité, s rozmermi 10–30 × 2–3,5 mm, celistvookrajové, holé, na okraji štetinato brvité. Byľ priama, holá, bezlistá, vysoká (10–)15–24(–30) cm. Súkvetie tvorí 10–50-kvetý strapec. Stopky kvetov dlhé 4–9 mm. Korunné lupienky žlté až sírovožlté, 4–5,5 mm dlhé, obrátene vajcovité, na vrchole plytko vykrojené alebo okrúhlasté. Stopky plodov priamo odstávajúce, predĺžené, 2,5 mm dlhé, holé. Šešuľky v obryse podlhovasto vajcovité až kopijovité, pritisnuto štetinaté, veľké 7–11 × 1,6–3 mm. Čnelka na plode dlhá 0,8–2 mm. Semená v puzdre po 8–14, vajcovité, svetlohnedé, 1–1,5 mm dlhé.
Zámeny: Od nominátneho poddruhu Draba lasiocarpa subsp. lasiocarpa sa odlišuje vyšším vzrastom, väčšími plodmi, dlhšími okvetnými lupienkami a čnelkami. Na území Slovenského krasu však tento poddruh nerastie, takže zámena je vylúčená.
Ohrozenie a ochrana: Mnohé lokality majú vďaka nedostupnosti skalných biotopov zabezpečenú prirodzenú ochranu, sú v nich početné a stabilné populácie. Menšie ohrozenie môže na prístupnejších lokalitách predstavovať najmä turistika a s ňou spojené zošľapávanie, či presádzanie do skaliek. Na Slovensku je zákonom chránená (§), zaradená v červenom zozname flóry Slovenska v kategórii zraniteľných druhov (VU).
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyiDraba lasiocarpa subsp. klasterskyi
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi
Foto: 18. 3. 2008 a 7. 4. 2010 (Slovenský kras, Brzotínske skaly).