Syn.: Draba aizoon Wahlenb.
České mená: chudina vždyživá (Dostál 1950), chudina drsnoplodá (Dostál 1989)
Slovenské mená: hladimor kosmatoplodý (Reuss 1853), chudôbka vždyživá (Dostál 1950), chudôbka drsnoplodá (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Draba lasiocarpa
Rozšírenie: Balkánsko-karpatský druh, rastie od Slovenska, severného Maďarska a dolného Rakúska cez krajiny bývalej Juhoslávie po Rumunsko, Bulharsko, Albánsko a Grécko. V ČR sa nevyskytuje, na Slovensku rastie roztratene od Malých Karpát, Považského Inovca, Tríbeča a Strážovských vrchov cez Malú a Veľkú Fatru po Dreveník, okolie Prešova a Košíce. Druh má locus classicus (miesto odkiaľ bol druh prvý krát opísaný) v Považskom Inovci na stepných skalnatých stráňach pod hradom Tematín.
Ekológia: Rastie na plytkých karbonátových pôdach a v skalných štrbinách. Kvitne v marci a apríli.
Opis: Trváca, 5–20 cm vysoká rastlina s rozkonáreným podzemkom. Listy v hustej ružici, podlhovasto čiarkovité, 8–25 mm dlhé, 1,5–3 mm široké, brvité, na vrchole končisté. Kvety v mnohokvetom strapci na priamom stvole, kalich 3,5 mm dlhý, zelený, koruna asi 4,5 mm dlhá, sýtožltá, šešuľky drsno štetinaté, podlhovasto elipsoidné, 6–8 mm dlhé, semená svetlohnedé, asi 1 mm dlhé.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku je zaradený medzi potencionálne ohrozené druhy (NT). V Maďarsku chránený.
Draba lasiocarpaDraba lasiocarpa
Draba lasiocarpaDraba lasiocarpa
Biotop
Foto: 1. 4. 2007 (Slovensko, Nitra, Zoborská lesostep).