Syn.: Crucifera capselloides E. H. L. Krause, Draba nemorosa All., Draba ramosa Gaterau, Drabella columnae Bubani, Drabella muralis (L.) Fourr.
České mená: hladověnka rumná (Presl 1819), hladověnka rumní (Opiz 1852), chudina zední (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: hladimor zeďní (Reuss 1853), chudôbka múrová (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Draba muralis
Rozšírenie: Vyskytuje sa v severozápadnej Afrike, na Madeire, hojne v celej južnej Európe a v Malej Ázii. Smerom na sever zasahuje do Veľkej Británie, južného Švédska a Fínska, Estónska, smerom na východ na Krym a Kaukaz. V ČR rastie roztrúsene v teplejších oblastiach, na Slovensku pomerne bežne na vulkanitoch v južnej časti územia (Burda, Ipeľsko-rimavská brázda, Štiavnické vrchy), v Malých Karpatoch v okolí Pezinka, zriedkavo na Záhorskej, Podunajskej a Východoslovenskej nížine.
Ekológia: Rastie na vysychavých pôdach, na výslnných kamenistých stráňach, vo svetlých dubinách, na pasienkoch, vo vinohradoch, popri cestách a na násypoch železničných tratí. V spoločenstvách jarných terofytov a v rozvoľnených trávnikoch na karbonátoch, andezitoch, tufoch, zriedkavejšie na silikátoch, v nížinách a pahorkatinách, vzácne v podhorskom stupni.
Draba muralis
Opis: Jednoročná, ozimná, vzácne dvojročná bylina vysoká 10–30 cm. Byľ listnatá, celá hviezdovito až vidlicovite chlpatá. Prízemné listy podlhovasto obrátene vajcovité, celistvookrajové alebo plytko zúbkaté. Byľové listy striedavé, sediace, širokou bázou poloobjímavé, pílkovito zúbkaté. Kvety v hustých, v čase zrelosti nápadne predĺžených strapcoch. Stopky kvetov priamo odstávajúce 2–4(–5) mm dlhé, holé. Kališné lístky zelené, 1 mm dlhé, na okraji s úzkym bielym lemom. Korunné lupienky obrátene vajcovité, na vrchole zaokrúhlené, 1,5–2 mm dlhé. Tyčinky 4, niekedy 6. Šešuľky 4–6 mm dlhé, podlhovasto elipsovité, s 10–15 semenami, stopky šešuliek 1–1,5(–2) krát také dlhé.
Ohrozenie a ochrana: V ČR je chudôbka múrová silno ohrozená (C2b) a je zaradená i medzi zákonom chránené druhy (§2). Na Slovensku patrí do kategórie zraniteľných druhov (VU) a tiež je zákonom chránená (§).
Draba muralisDraba muralis
Draba muralisDraba muralis
Foto: 11. 4. 2010 (Burda).