Syn.: Draba nemoralis Ehrh., Draba lutea Gilib., Draba nemorosa var. leiocarpa Lindbl., Tomostima nemorosa (L.) Lunell, Crucifera nemorosa E. H. L. Krause
České mená: osívka hajní (Sloboda 1852), osívka hájní (Polívka 1912), chudina hajní (Dostál 1950), chudina stepní (Dostál 1989), chudina hajní (Kubát 2002)
Slovenské mená: hladimor hájní (Reuss 1853), chudôbka hájna (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Draba nemorosa
Rozšírenie: Druh s cirkumpolárnym areálom. V Európe sa vyskytuje od severného Španielska (Pyreneje), roztrúsene cez západnú Európu (mimo Britských ostrovov a pobrežia Atlantiku), na sever až do Škandinávie, na juhu po severné Taliansko a pohoria Balkánskeho polostrova, Kaukaz. Na východ cez európsku časť Ruska a celú Áziu severne od Himalájí až po Ďaleký východ, Japonsko a Čínu. V Severnej Amerike v jej severnej časti od západného pobrežia až po Hudsonov záliv.
V Českej republike je pôvodný výskyt obmedzený na južnú Moravu, inde zriedkavo zavliekaná. Na Slovensku je výskyt zaznamenaný na Záhorskej a Podunajskej nížine, Slovenský kras, severnejšie len ojedinele, údaje sú z okolia Zvolena, z Liptova, Spiša a okolia Prešova.
Ekológia: Osídľuje stepné stráne, svetliny v krovinách, riedke boriny, ale aj násypy ciest a ich okraje. Vyžaduje výživné, zásadité, vápenaté i bridličnaté, kamenité a piesočnaté pôdy od nížin do pahorkatín. Kvitne od apríla do júna.
Draba nemorosa
Opis: Jednoročná rastlina vysoká 10–30 cm. Byľ priama, niekedy rozkonárená, dole hviezdicovito i jednoducho chlpatá. Prízemné listy v ružici, obrátene vajcovité, zúžené do krátkej stopky, celistvokrajové alebo oddialene zubaté, tupé, byľové listy sediace, široko vajcovité, na rube hviezdicovito chlpaté. Strapec riedky, priamo odstávajúce kvetné stopky dlhé 2–4 mm, kalich 1,5 mm, lupienky dlhé 2–4 mm, svetložlté, tmavo žilkované, stopky plodov rovnovážne odstávajúce, dlhé do 10 mm. Plod je úzko obrátene vajcovitá tobolka, 5–8 × 2 mm.
Ohrozenie a ochrana: V ČR kriticky ohrozený druh (C1b). Na Slovensku nepatrí medzi ohrozené druhy, dokáže obsadiť aj sekundárne stanovištia, okraje chodníkov, trávniky v intravilánoch obcí a podobne, je zaradená v červenom zozname medzi menej dotknuté druhy (LC).
Poznámka: Nenápadná rastlina, ktorá ľahko unikne pozornosti.
Draba nemorosaDraba nemorosa
Draba nemorosa
Foto: 11. 5. 2005 a 7. 5. 2006 (Slovensko, Turčianska kotlina) a 20. 4. 2008 (Maďarsko, Aggetelek).