Česká jména: dračinec (Presl 1846), dračinec, dracéna (Mareček 1996)
Čeleď: Asparagaceae Juss. – chřestovité; Dracaenaceae R. A. Salisbury
Dracaena cinnabari
Rozšíření: Endemit jemenského ostrova Sokotra – třetihorní relikt.
Ekologie: Roste na skalnatých a kamenitých stanovištích, v podhorských nebo horských oblastech s častým výskytem mlh, v polohách od 150 až do 1600 m n. m., nejhojněji kolem 600 m. Vyskytuje se jednotlivě nebo tvoří řídké porosty. Vykvétá v únoru.
Dracaena cinnabari
Popis: Je to stálezelený strom, vysoký 6–9 m. Kmen je rovný, má průměr až 80 cm, jeho vnitřní struktura je vzdáleně podobná přesličkám, obsahuje červenou pryskyřici. Koruna je bohatě větvená, velmi široce deštníkovitá. Na koncích větví hustě vyrůstají neohebné, mečovité, kožovité listy, 30–60 cm dlouhé, 2–3 cm široké. Květy vyrůstají v bohatě větvených květenstvích složených z malých skupinek o 2–4 květech, ty jsou drobné, bělavé okvětí má průměr 5 mm, květní stopka délku 5 mm. Plodem je bobule.
Využití: Červenou pryskyřici Sokotřané dodnes používají jako medikament a barvivo. Pryskyřice se sklízí jednou za rok. Ve starověku byla velmi ceněná, vyvažovala se zlatem, podobně jako u příbuzných druhů z Kanárských ostrovů, severovýchodní Afriky a jihu Arabského poloostrova (Dracaena draco, Dracaena ombet). Využívalo se jí jako všeléku, barviva, natírali se jí bojovníci, používala se k rituálům, později i jako přísada do houslařských laků a v alchymii. Dnes se zkoumá složení pryskyřice a účinky jednotlivých složek.
Dracaena cinnabari
Dracaena cinnabari
Dracaena cinnabari
Ohrožení a ochrana: Podle Červeného seznamu IUCN je Dracaena cinnabari zařazena ke zranitelným druhům (VU). Stromy na ostrově Sokotra jsou staré až stovky let a téměř se nereprodukují. Možná příčina je spásání mladých rostlinek divokými kozami nebo sušší podnebí na ostrově. V rámci záchranného programu je Dracaena cinnabari kultivována v botanické zahradě a školce pro endemické rostliny vedené rodinou Adib nedaleko města Hadibo.
Poznámka: Dracaena cinnabari je symbolem ostrova Sokotry a její siluetu najdeme i na jemenských mincích.
Dracaena cinnabari
Dracaena cinnabari
Fotografováno dne 22. 4. 2010 (Jemen, ostrov Sokotra, na planině Firmihin).