Syn.: Ruyschiana laciniata Mill.
Česká jména: dračíhlava ušetnatá (Presl 1819), dračí hlava ušetnatá (Sloboda 1852), ruyška ušetnatá (Opiz 1852), včelník rakouský (Čelakovský 1879, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Dracocephalum austriacum

Dracocephalum austriacum

Rozšíření: Izolované arely výskytu v jižní a střední Evropě – Pyreneje, Francouzské Středohoří, od Západních Alp až po Ukrajinu a Kavkaz. U nás roste velmi vzácně jen ve středních Čechách (severní hranice výskytu tohoto druhu) a na jediné lokalitě na jižní Moravě.
Ekologie: Roste na skalních stepích a kamenitých výslunných stráních, na vápnitých podkladech, v pásmu pahorkatin, v Alpách však zasahuje až do výšky 2200 m n. m. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá bylina s uzlovitým a dřevnatějícím oddenkem, vystoupavými až přímými chlupatými lodyhami, 20–40 cm vysokými, dlanitosečnými nebo peřenosečnými listy a květenstvím v koncovém lichoklasu, kalich je dvoupyský, koruna sytě modrá. Plodem je křídlatě hranatá tvrdka.
Ohrožení a ochrana: Jeho výskyt v přírodě je velice vzácný, a proto patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1r), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). K ohroženým a chráněným druhům patří i na Slovensku (EN/§), zákon jej chrání i ve Francii, Itálii, Švýcarsku a Maďarsku, jako silně ohrožený druh je také zařazen do rakouského červeného seznamu.
Dracocephalum austriacumDracocephalum austriacum
Fotografováno dne 28. 5. 2004.