Syn.: Dracocephalum alpinum Salisb., nom. illeg., Dracocephalum angustifolium Gilib., nom. inval., Dracocephalum hyssopifolium Mart. ex Steud., Dracocephalum spicatum (Mill.) Dulac, Ruyschiana fasciculata Clairv., Ruyschiana ruyschiana (L.) House, nom. inval., Ruyschiana spicata Mill., Zornia linearifolia Moench
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Dracocephalum ruyschiana
Rozšíření: Druh má obrovský areál od západní Evropy až po Střední Asii a východní Sibiř. V Evropě má výskyt ostrůvkovitý charakter: roste ve francouzských Pyrenejích, v Alpách vzácně v kotlinách s kontinentálním klimatem od Francie až po Rakousko, dále v jihozápadním Srbsku, v severním Maďarsku a v rumunské Transylvánii, kromě toho od jižního Norska a Švédska přes Pobaltí, ruskou Karélii, Bělorusko a Ukrajinu téměř souvisle přes Rusko podél jižního okraje tajgy až na Altaj a k jezeru Bajkal, do Mongolska a východní Číny, izolovaně ještě v okolí Jakutska. Samostatný ostrůvek lokalit leží na Kavkaze, v Gruzii, severovýchodním Turecku a Arménii.
Ekologie: Roste v suchých trávnících nebo ve světlých borových, případně modřínových lesích, převážně na bazickém podkladu. Ve střední Evropě roste v nadmořských výškách 1200–2200 m.
Dracocephalum ruyschiana
Popis: Vytrvalá bylina nebo polokeřík vysoký 10–30(–40) cm; větvičky jsou přímé, kratičce nazpět chlupaté. Listy jsou vstřícné, přisedlé, čárkovité až čárkovitě kopinaté, 3,4–6,2 cm dlouhé a 2–9 mm široké, tmavozelené, na žilkách řídce krátce chlupaté a pozdějí olysávající, na bázi úzce klínovité, na okraji podvinuté, na vrcholu tupé. Květenství tvoří 4–6 lichopřeslenů po 2–6 květech; listeny jsou oválné, 5–6 mm dlouhé, špičaté, hustě brvité; kalich je trubkovitý, dvoupyský, 1–1,2 cm dlouhý, hustě brvitý, cípy jsou rozeklané asi do 2/5 délky; koruna je pyskatá, (1,7–)2,4–3(–3,5) cm dlouhá, modrofialová, na vnější straně chlupatá; tyčinky jsou 4, s chlupatými nitkami; gyneceum se svrchním semeníkem a gynobazickou čnělkou tvoří 2 srostlé plodolisty. Plody jsou tvrdky.
Záměny: Blízce příbuzný a dosti podobný včelník rakouský (Dracocephalum austriacum) se vyznačuje zpeřenými, nikoli jednoduchými listy, a poněkud většími květy.
Ohrožení a ochrana: Vlivem velmi ostrůvkovitého výskytu se tento druh dostal na řadu národních červených seznamů. V srbském je hodnocen jako kriticky ohrožený. Zákon jej chrání například v Německu, Maďarsku a Polsku. Je také uveden v seznamu přísně chráněných druhů Bernské úmluvy.
Poznámka: Evropský výskyt má reliktní charakter; není vyloučeno, že v jihozápadní části areálu představuje relikt glaciální, zatímco na severozápadě relikt raně postglaciální.
Dracocephalum ruyschianaDracocephalum ruyschiana
Dracocephalum ruyschiana
Dracocephalum ruyschiana
Dracocephalum ruyschiana
Dracocephalum ruyschiana
Fotografovali Mário Duchoň, dne 27. 8. 2012 a Vít Grulich, dne 21. 9. 2013 (Švýcarsko, kanton Graubünden: Zernez) a Vít Grulich, dne 29. 5. 2013 (Brno, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty – kultura).