Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Dracophyllum pronum
Rozšíření: Endemický druh Nového Zélandu, vyskytuje se pravděpodobně pouze v horských oblastech Jižního ostrova.
Ekologie: Roste v horských a subalpínských křovinách a na subalpínských trávnících. Kvete od prosince do dubna.
Dracophyllum pronum
Popis: Poléhavý keř s šedou až načernalou borkou a větvemi krátkými, červenohnědými až tmavě hnědými. Listy jsou nahloučené jen v horní části větví, pochvy jsou 2–3(–4) mm dlouhé, blanité, listové čepele jsou čárkovité, 5–12 mm dlouhé a asi 1 mm široké, po okraji jemně pilovité, na vrcholu tupé až špičaté. Květy vyrůstají jednotlivě; dolní listeny jsou listům podobné, až 5 mm dlouhé; květy jsou 5četné, kališní lístky jsou zhruba stejně dlouhé jako korunní trubka, špičaté; koruny jsou zvonkovité, bílé, korunní trubka je asi 4 mm dlouhá, korunní cípy jsou vejčité, 1–2 mm dlouhé. Plodem je tobolka až 2,5 mm dlouhá.
Poznámka: K rodu Dracophyllum v současnosti patří 61 akceptovaných druhů, které se vyskytují ve východní Austrálii, na Tasmánii a Novém Zélandu, rovněž na dalších tichomořských ostrovech. Na Novém Zélandu najdeme asi 34 zástupců tohoto rodu.
Dracophyllum pronum
Dracophyllum pronum
Dracophyllum pronum
Fotografoval Mário Duchoň, dne 12. 1. 2017 (Nový Zéland, South Island, Tasman District, Glenhope, Lookout Range).