Drago Milenario de Icod de los Vinos
Dracaena draco, dračinec obecný (Asparagaceae):

  • Výška stromu: asi 22 m
  • Průměr kmene při zemi: asi 10 m
  • Šířka koruny: asi 20 m
  • Odhadované stáří: snad zhruba 800 let

I když se v Makaronésii můžeme setkat s dračincem v parkových a zahradních výsadbách poměrně často, na přírodních stanovištích je tento druh dnes již velmi vzácný. Na Kanárských ostrovech je dokonce řazen k druhům silně ohroženým. Pohled na tento strom je tedy rozhodně mimořádným zážitkem, obrovitost tohoto exempláře je s jinými tenerifskými dračinci naprosto nesrovnatelná. Roste v severotenerifské vesnici Icod de los Vinos a jeho jméno naznačuje, že by se snad mělo jednat o dračinec tisíciletý. Určování stáří u dračinců by nemuselo být zas až tak obtížné – po každém odkvětu totiž dojde k rozvětvení dřeviny, mělo by tedy stačit spočítat počet rozvětvení na největší větvi a vynásobit to 15, což je počet let, po kterých se kvetení stromu opakuje. Jenže při pohledu do koruny stromu pochopí i ten největší matematický nadšenec, proč to v tomto případě není vůbec snadné. A tak vlastně jen víme, že nejstatnější exempláře dračince obecného dosahují stáří okolo 150 let, jen výjimečně až 400 let. Existence tisíciletého dračince je tedy silně nepravděpodobná. Ale i tak je pohled na tuto nádhernou dřevinu zcela nevšedním zážitkem.
Drago Milenario de Icod de los Vinos
Drago Milenario de Icod de los Vinos
Drago Milenario de Icod de los Vinos
Fotografovala Věra Svobodová, dne 30. 5. 2018.