Jen několik set metrů od konce vesnice Horní Němčí (okres Uherské Hradiště) se nachází významná bělokarpatská přírodní rezervace Drahy. Její výměra činí 15 hektarů, nalézá se v nadmořské výšce od 400 do 513 m a byla vyhlášena v roce 1982.
Drahy
Jedná se vlastně o bývalou pastvinu s rozptýlenými jalovci a dalšími dřevinami, ve spodní části se dochovaly zbytky starých višňových sadů. V dřívějších letech bylo při floristickém průzkumu na tomto rozlohou nevelkém území napočítáno na 230 taxonů rostlin, přičemž některé z nich samozřejmě patří i k ohroženým a zákonem chráněným.
Drahy
Jsme v Bílých Karpatech, je tedy skoro nad nebe jasnější, že se na této louce musíme setkat i s orchidejemi. Je jich tady pěkná řada, vedle poměrně běžných druhů tu najdeme i pravé poklady. Ty nejvzácnější zde zastupuje tořič včelonosný (Ophrys apifera), vstavač trojzubý (Neotinea tridentata), vstavač nachový (Orchis purpurea), vstavač bledý (Orchis pallens) a vstavač osmahlý (Neotinea ustulata). K častějším druhům můžeme započítat pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vstavač vojenský (Orchis militaris) nebo vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).
DrahyDrahy
Kromě orchidejí se zde vyskytuje i mnoho dalších ohrožených druhů rostlin. Jedinou lokalitu výskytu v Bílých Karpatech zde má koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), roztroušeně na louce objevíme i kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus) a mnoho dalších.
Přírodní rezervace Drahy patří společně s několika dalšími blízkými bělokarpatskými rezervacemi k floristicky nejcennějším územím jihu Moravy.
Drahy
Významné druhy rostlin rezervace Drahy:

Alnus glutinosa – olše lepkavá
Anemone sylvestris – sasanka lesní
Antennaria dioica – kociánek dvoudomý
Astragalus danicus – kozinec dánský
Blysmus compressus – skřípinka smáčknutá
Brachypodium pinnatum – válečka prapořitá
Briza media – třeslice prostřední
Bromus erectus – sveřep vzpřímený
Carex distans – ostřice oddálená
Carex hordeistichos – ostřice ječmenovitá
Carex lepidocarpa – ostřice šupinoplodá
Carex viridula – ostřice pozdní
Colchicum autumnale – ocún jesenní
Cornus mas – dřín jarní
Eriophorum latifolium – suchopýr širolistý
Fragaria vesca – jahodník obecný
Gentiana cruciata – hořec křížatý
Gentianopsis ciliata – hořec brvitý
Geranium sanguineum – kakost krvavý
Globularia bisnagarica – koulenka prodloužená
Gymnadenia conopsea – pětiprstka žežulník
Gymnadenia densiflora – pětiprstka hustokvětá
Iris graminea – kosatec trávovitý
Iris variegata – kosatec různobarvý
Juniperus communis – jalovec obecný
Leucanthemum vulgare – kopretina bílá
Linum flavum – len žlutý
Listera ovata – bradáček vejčitý
Neotinea tridentata – vstavač trojzubý
Neotinea ustulata – vstavač osmahlý
Ophrys apifera – tořič včelonosný
Orchis ×hybrida – vstavač zvrhlý
Orchis mascula subsp. signifera – vstavač mužský znamenaný
Orchis militaris – vstavač vojenský
Orchis pallens – vstavač bledý
Orchis purpurea – vstavač nachový
Pinus nigra – borovice černá
Pinus sylvestris – borovice lesní
Platanthera bifolia – vemeník dvoulistý
Polygala amarella – vítod nahořklý
Polygala major – vítod větší
Primula veris – prvosenka jarní
Prunella grandiflora – černohlávek velkokvětý
Prunella laciniata – černohlávek dřípený
Rosa canina – růže šípková
Scorzonera purpurea – hadí mord nachový
Senecio umbrosus – starček stinný
Tetragonolobus maritimus – ledenec přímořský
Valeriana dioica – kozlík dvoudomý
Drahy
Fotografováno dne 28. 5. 2005.