Syn.: Nephrodium cristatum (L.) Michx., Polypodium cristatum L.
České mená: kapraď hřebenitá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: papraď hrebenistá (Dostál 1950), papraď hrebenatá (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Dryopteridaceae Ching – kapraďovité / papraďovité
Dryopteris cristata
Rozšírenie: Papraď hrebenatá je druh s rozsiahlym areálom. V Európe sa vyskytuje predovšetkým v strednej a východnej časti kontinentu, zasahuje aj na juh Škandinávie, na Britské ostrovy, do východnej časti Francúzska a Beneluxu, na východe v európskej časti Ruska a v západnej Sibíri, na juhu iba roztrúsene v Španielsku, Taliansku a v štátoch bývalej Juhoslávie. Druhá časť areálu sa nachádza v Severnej Amerike, v južnej časti Kanady a v severovýchodných štátoch USA, na juh zasahuje cez Appalačské pohorie až do Georgie a Alabamy.
V ČR sa papraď hrebenatá vyskytuje pomerne vzácne na Šumave, v juhočeských panvách, na Dokesku a vo východných Čechách. Na Slovensku zriedkavo roztrúsene od Záhorskej nížiny, na Považí, v Strážovských vrchoch, na Orave, v podtatranskej oblasti a je udávaná aj z Východoslovenskej nížiny.
Ekológia: Druh rastie v jelšinách, na krovinatých pasienkoch, na brehoch stojatých vôd a na brehoch riek, zriedkavo na rašeliniskách od nížin do horského stupňa. Vyžaduje vlhké, mierne kyslé, humózne i piesočnaté pôdy.
Dryopteris cristata
Opis: Trváca rastlina s plazivým podzemkom vysoká 15–100 cm. Listy vo voľnom trse, sterilné rozostúpené, listová stopka tenká, lámavá, dĺžky 1/2 čepele. Čepeľ v obryse úzko podlhovastá, na báze málo zúžená, 1–2× perovito zložená, končistá, holá, na líci svetlozelená, lístky v 17–20 jarmách krátko stopkaté, 3-uholníkovito vajcovité, okrem dvoch dolných zblížené, diely plytko laločnaté, tupé. Výtrusné listy vnútorné, tuho vzpriamené, listová stopka dĺžky kopijovitej čepele, fertilné lístky dohora obrátené, kôpky výtrusníc vo dvoch radoch, zásterka malá, celistvookrajová, nežliazkatá. Výtrusy sa vyvíjajú od júla do septembra.
Ohrozenie a ochrana: Viacero lokalít paprade hrebenitej zaniklo ich priamym zničením ľudskou činnosťou, odvodňovaním, intenzifikáciou poľnohospodárstva, ťažbou rašeliny, zalesňovaním a podobne. Zákonom chránená je táto papraď v Česku, na Slovensku, vo Francúzsku, v Nemecku, Maďarsku, v ČR je zaradená medzi kriticky ohrozené druhy (C1t), na Slovensku medzi ohrozené druhy (EN).
Dryopteris cristataDryopteris cristata
Dryopteris cristata
Dryopteris cristata
Foto: 12. 7. 2012 (Slovensko, Oravská kotlina).