Syn.: Aspidium dilatatum (Hoffm.) Sm., Lastrea dilatata (Hoffm.) C. Presl, Nephrodium dilatatum (Hoffm.) Desv., Polypodium dilatatum Hoffm., Polystichum dilatatum (Hoffm.) Schumach.
Česká jména: kapraď rozložený (Domin-Podpěra 1928), kapraď rakouská rozložená (Dostál 1950), kapraď rozložená (Kubát 2002)
Slovenská jména: papraď rakúska rozložená (Dostál 1950), papraď rozložená (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Dryopteridaceae Ching – kapraďovité
Dryopteris dilatata
Rozšíření: Vyskytuje se v Evropě od Skandinávie a Irska přes celou střední Evropu na jih po Francii, Portugalsko a Španělsko, Bulharsko, Rumunsko a severní Řecko, na východ přes západní Ukrajinu a severní Turecko do Gruzie. U nás v celém území s těžištěm výskytu v oreofytiku a vyšších polohách mezofytika, v termofytiku vzácněji nebo chybí. Na vhodných stanovištích, např. v Polabí, však i v termofytiku hojně.
Ekologie: Roste především v horských, zejména smrkových a bukových lesích, často i v kosodřevině, na kamenitých vlhkých svazích nebo na úpatích skal, v nížinách ve vlhkých lesích, pobřežních křovinách nebo stinných roklích. Spóry dozrávají od července do září.
Dryopteris dilatata
Popis: Hustě trsnatá kapradina s přímým nebo vystoupavým, silným, hustě plevinatým oddenkem. Listy všechny stejného tvaru, přezimující, 20–60 cm dlouhé, 8–30 cm široké, poměrně chabé, zpravidla obloukovitě prohnuté, na rubu roztroušeně žláznaté, nejčastěji tmavozelené. Čepel je vejčitá, široce vejčitá až trojúhelníkovitá, zpravidla 1–2krát delší než široká, na bázi v obrysu náhle uťatá, 3–4krát zpeřená, hlavní vřeteno listu hustě až roztroušeně plevinaté, lístky vejčité až vejčitě kopinaté, nejdolejší lístky nápadně nesymetrické, bazální lísteček nejdolejšího lístku dosahuje nanejvýše poloviny délky tohoto lístku, okraje lístků a lístečků pilovitě ostnitě zubaté. Řapík je tak dlouhý jako čepel nebo kratší, hustě, v dolní polovině často nahloučeně plevinatý, pleviny více než 1 cm dlouhé, tmavě až kaštanově hnědé se světlejším okrajem. Výtrusnicové kupky 0,7–1,1 mm v průměru, kryté ledvinitou až okrouhle ledvinitou ostěrou. Výtrusy jsou elipsoidní.
Záměny: Kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) se liší kratšími plevinami na řapíku, bez výrazného tmavšího středního pruhu. Kapraď podobná (Dryopteris expansa) má líc listů světle zelenou.
Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn zákonem v Maďarsku a Srbsku.
Dryopteris dilatata
Dryopteris dilatata
Dryopteris dilatata
Fotografováno dne 4. 7. 2012 (Krkonoše).