Syn.: Lastrea rigida (Sw.) C. Presl, Aspidium fragrans Gray, Aspidium rigidum Sw., Dryopteris rigida (Sw.) A. Gray, Filix rigida Farw., Filix-mas rigida Farw., Hypodematium nivale Fée, Lophodium rigidum Newman, Nephrodium meridionale Rouy, Nephrodium rigidum Desv., Nephrodium villarii (Bellardi) Beck, Polypodium asplenioides Scop., Polypodium fragrans Vill., Polypodium odoratum Poir., Polypodium rigidum Hoffm., Polypodium villarii Bellardi, Polystichum meridionale Lojac., Polystichum rigidum Lam. et DC., Polystichum strigosum Roth
Čeleď: Dryopteridaceae Ching – kapraďovité

Dryopteris villarii

Rozšíření: Roste v horách střední a jižní Evropy a na Kavkaze. S jistotou je znám z Alp z Francie, Švýcarska, Itálie (zde rovněž v severních a středních Apeninách), Bavorska, Rakouska a Slovinska. Dále roste v Dinaridech od Chorvatska až po Řecko, snad i v Jižních Karpatech v Rumunsku a na Baleárských ostrovech. V roce 1986 byl objeven také v dolině Wielka Świstówka na polské straně Západních Tater, ale tato lokalita v roce 1997 přirozeným způsobem zanikla.

Ekologie: Obvyklým stanovištěm jsou vápencové sutě a balvaniště v subalpínském až alpínském stupni. Vystupuje až do nadmořské výšky 2200(–2500) m.

Dryopteris villarii

Popis: Vytrvalá kapradina vysoká 20–50(–130) cm, tvoří trychtýřovité trsy. Listy jsou tuhé, přímé, 2krát zpeřené, v obrysu kopinaté, 15–40 cm dlouhé a 5–20 cm široké, na líci leskle zelené, s 20–35 úkrojky 1. řádu; úkrojky 2. řádu jsou pravidelně až k bázi peřenolaločnaté; zejména řapík je hustě pokrytý rezavými plevinami a řídkými žlutavými žlázkami. Kupky výtrusnic se tvoří na ploše úkrojků, jsou kryty okrouhlými ostěrami.

Poznámka: Druhové jméno této kapradině dal D. Villars (1745–1814), významný francouzský botanik, který se především zasloužil o poznání květeny francouzských Alp.
V současné době jsou jako samostatné druhy oddělovány blízce příbuzné Dryopteris pallida a Dryopteris mindshelkensis.

Dryopteris villarii
Dryopteris villarii
Dryopteris villarii

Fotografovala Alena Vydrová, dne 28. 8. 2021 (Rakousko, Horní Rakousy, Totes Gebirge, Warscheneck, Brunnsteinersee).