Dub v Hrádku
Quercus robur, dub letní (Fagaceae):

  • Výška stromu: asi 26 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: asi 667 cm
  • Šířka koruny: 22 m (v roce 1996)
  • Odhadované stáří: 400 až 600 let

Hraniční dub v Hrádku (nebo také Katastrální dub) dodnes označuje pomezí tří katastrálních území. Roste u křižovatky čtyř starých cest, z nichž je nutno vyzvednout především bývalou cestu, která vedla z obce Hrádek kolem někdejšího rybníka Rozkoš až do Lázní Bohdaneč (okres Pardubice). Dodnes tuto cestu připomíná nádherná alej staletých dubů – zhruba 430 metrů dlouhé stromořadí dýchající dávno zapomenutou vůní cest 19. století. Je politováníhodným faktem, že alej byla v minulosti naprosto necitlivě přeťata vlečkou semtínské Explosie. Památným stromem byl hrádecký dub vyhlášen dne 30. 11. 1978, pravděpodobně se jedná o nejstarší známý strom Pardubicka. Dne 14. 4. 1997 byla vyhlášena za památnou i samotná stará alej. Je to jedinečný krajinný prvek s vysokou historickou i estetickou hodnotou, výrazná dominanta zdejší krajiny.
Dub v Hrádku
Dub v Hrádku
Dub v Hrádku
Dub v Hrádku
Dub v Hrádku
Dub v Hrádku
V již zmiňované památné aleji u Hrádku rostou až 200 let staré duby letní (Quercus robur), ale také dub červený (Quercus rubra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm habrolistý (Ulmus minor), místo obsazují rovněž lísky, hlohy a další náletové dřeviny. Stále je však ráz této dávné aleje u zapomenuté cesty veskrze magický.
Dub v Hrádku
Dub v Hrádku
Dub v Hrádku
Dub v Hrádku
Dub v Hrádku
Fotografováno dne 8. 9. 2018.