Dub balkánský u Palaty, Praha-Smíchov
Quercus frainetto, dub balkánský (Fagaceae):

  • Výška stromu: asi 24 m (v roce 2010)
  • Obvod kmene: asi 335 cm
  • Odhadované stáří: zhruba 130 let (v roce 2018)

Tento strom roste v zahradě smíchovského Domova pro zrakově postižené Palata. Zdejší areál (původně nesl název Ústav pro zaopatřování slepců Francisco-Josephinum) byl postaven v roce 1893 na pozemcích bývalé viniční usedlosti Horní Palata. Dříve se zde tedy rozkládaly převážně vinice, je proto dosti pravděpodobné, že tento exemplář výrazně okrasného a v Čechách nepůvodního druhu dubu byl na tomto místě vysazen až po dostavbě areálu nebo jen krátce předtím. Dne 16. 3. 2011 byl vyhlášen památným stromem.

Dub balkánský se sice velmi vzácně objevuje i v jihomoravských lesích, dodnes však není jasné, jestli je tu také původní. Jako krásná solitérní dřevina se vysazuje v parcích a zahradách, znají jej například návštěvníci zámeckého parku v Sychrově nebo kroměřížské Podzámecké zahrady. Památných stromů tohoto druhu rozhodně mnoho u nás není: dva jsou v Praze (jedinec na Vinohradech je také zhruba 130 let starý, shodou okolností i on roste u zdravotnického zařízení) a jeden v Žádlovicích na Šumpersku (obvod jeho kmene dosahuje až 524 cm, věk bývá odhadován na 200 let).
Dub balkánský u Palaty, Praha-Smíchov
Dub balkánský u Palaty, Praha-Smíchov
Dub balkánský u Palaty, Praha-Smíchov
Dub balkánský u Palaty, Praha-Smíchov
Dub balkánský u Palaty, Praha-Smíchov
Quercus frainetto
Dub balkánský u Palaty, Praha-Smíchov
Fotografováno dne 15. 9. 2018.