Čejkovický dub

Quercus robur, dub letní (Fagaceae):

  • Výška stromu: údajně 20 m (v roce 2017)
  • Obvod kmene: 815 cm (v roce 2019)
  • Odhadované stáří: údajně zhruba 550 let (v roce 2019)

Tento majestátný, soliterně rostoucí dub najdeme v obci Čejkovice u Zbýšova (okres Kutná Hora), tedy v bučinách Hornosázavské pahorkatiny. Poblíž stromu je umístěna cedulka, která uvádí, že onen strom byl vysazen v roce 1470, bližší informaci o okolnostech jeho výsadby však nepřináší. Srovnáme-li obvod kmene tohoto stromu s jinými dubovými veterány u nás, můžeme uvedený věk označit za věrohodný, strom by dokonce mohl být starší. Památným stromem byl vyhlášen dne 1. 1. 1990.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360, původně byla v majetku Sázavského kláštera. V roce 1463 přešla do vlastnictví rodu Slavatů z Chlumu a Košumberka, byla součásti chlumeckého panství. Zřejmě právě do těch dávných slavatovských časů sahají i první roky života tohoto skutečně krásného stromu.
Podle laviček rozložených v blízkosti kmene lze usuzovat, že místním přináší tento strom i spoustu příjemných chvilek, jsou na něj jistě náležitě hrdí – zdrželi jsme se tu jen krátce, hned jsem se ale od kolemjdoucích dozvěděli, že k objetí tohoto obecního miláčka bylo zapotřebí třinácti párů lidských rukou. Věříme, že tento strom bude sbližovat místní ještě po řadu dalších generací.

Čejkovický dub
Čejkovický dub
Čejkovický dub
Čejkovický dub
Čejkovický dub
Čejkovický dub
Čejkovický dub
Čejkovický dub

Fotografováno dne 14. 9. 2019.